Blog de l'Arc Mediterrani

"Sa Talaieta Petita". Arc Mediterrani. Coordina: Antoni Ramis Caldentey. Psicòleg humanista i social.

Actitud vigilant i crítica. Quin Port Volem?

satalaieta | 25 Gener, 2006 19:37

Arc46, grup humanista de comunicació

Arc46 ..Diari de l'Arc46 ..Felanitx a l'Arc ..Felanitx al Diari

Escrits i comentaris: arc46nou(a)mallorcaweb.net

Especial Portocolom

Actitud vigilant i crítica. Quin Port Volem?

La Plataforma ha enviat el document següent a diferents medis de comunicació de premsa escrita:
PLATAFORMA QUIN PORT VOLEM?

NOTA DE PREMSA

QUIN PORT VOLEM? SEGUIRÀ AMB ACTITUD VIGILANT I CRÍTICA RESPECTE AL PROJECTE DE REFORMA DE LA FAÇANA LITORAL DE PORTOCOLOM

La plataforma Quin Port Volem?, tot i els acords materialitzats en el document que ara s'ha de remetre a la Conselleria de Medi Ambient, mantendrà en els propers anys una actitud crítica de vigilància en relació a les actuacions derivades de la reforma de la façana litoral de Portocolom. La plataforma subscriu majoritàriament, però no íntegrament, els acords aconseguits. Els recels, emperò, provenen més dels dubtes sobre l'aplicació real dels acords sobre el projecte d'execució i de la futura execució mateixa. La plataforma exigeix a l'Ajuntament i a la Conselleria de Medi Ambient que el projecte que s'ha de redactar en els propers mesos i la futura execució s'han de fer amb tanta prudència i cura com la negociació dels passats mesos. La plataforma demanarà a l'Ajuntament i a la Conselleria una reunió mensual de seguiment del projecte.

La plataforma Quin Port Volem? ha participat activament des del passat mes de setembre amb dos o tres representants a la reunió setmanal de la comissió de negociació sobre el front litoral de Portocolom impulsada per l'Ajuntament. La plataforma reconeix l'esforç negociador de tots els participants a la comissió, siguin polítics, tècnics o representants d'organitzacions.

La plataforma Quin Port Volem? entén que moltes de les propostes que ha realitzat a la comissió han estat acceptades, especialment els criteris d'arreglar el clavegueram de primera línia, l'eliminació de tarimes i passarel·les de fusta del projecte, la previsió de baixos costos de manteniment, la realització d'un estudi ambiental exhaustiu del Port i el de no construir un passeig uniforme al voltant del Port, sinó que cada tram, tot i les reformes, seguís amb la seva personalitat tradicional.

La plataforma Quin Port Volem?, formada per cinc grups polítics (PSOE, PSM, E.R.C., UM i EU-EV) i quatre associacions (Grup Airós, GOB, ARCA i Federació d'AAVV de Felanitx), va ser creada fa dos anys amb la finalitat de defensar els interessos ciutadans, la fesomia tradicional de Portocolom i la realització d'inversions de millora realment ambiental, front a la proposta de passeig marítim encimentador i uniformitzador.

Nedstat Basic - Free web site statisticsEls arcs de comunicació comuniquen i uneixen

Gloses de Sant Antoni. Recuperat de l'any passat

satalaieta | 13 Gener, 2006 14:51

Gloses de Sant Antoni (2005)

. 

Me va donar el paper, amb les gloses escrites, dia 19 de gener (de 2005) na Francesca Vicenç, professora de Son Oliva. Les cantaven, al ritme de la ximbomba, tocada per Maria Estelrich de Villafranca, i una altra companya, de la que ara no record el nom, totes les professores del Col·legi: 

.

Sant Antoni gloriós
Vos que sou sant i sabut
Donau-nos força i salut
I doblers per gastar-los

.

Sant Antoni diu a sa mare
Feis-me ses butxaques grans
Que hi cabin set o vuit pans
I sis o set sobrassades

.

Sa festa de Sant Antoni

És una festa alegreta

Ses joves de sa placeta

Van més fortes que el dimoni

.

Sant Antoni n’és vingut

Amb un ase amb quatre cames

Si sa dona no té mames

S’amo queda ben fotut

.

Sant Antoni n’és vingut

Dia disset de gener

Venturós s’homo que té

Dona i no el fa banyut

.

Sant Antoni gloriós

Va néixer es temps des vencisos

Quan li posaren calçons

Ja tenia es collons grisos

.

Sant Antoni remanava

En s’hivern i en s’estiu

I tenia una perdiu

Que dos quilos li pesava

.

El dimoni és a l’infern

A dins l’infern a les fosques

I quan no té res que fer

Amb so pardal mata mosques

.

A l’amo i a sa madona

Els molts d’anys volem donar

Que l’any que ve estigueu bona

I noltros poguem tornar

.

A s’ombra d’un cirerer

Ja la tenia asassada

Llavors arribà sa mare

I ja no li va poder fer

.

Hi ha quatre o cinc fadrines

Que duen vida normal

Elles són com ses gallines

Que a totes les falta es gall

.

Es meu estimat pensava

Que en fer-ho em feria mal

I jo som d’un natural

Que com més va més m’agrada

.

Jo tenc un fabiolet

Que té forat i no sona

I en sentir olor de dona

S’empina i s’aixeca dret

.

Es farrers fan ses arades

Es fusters fan es llumins

I ses dones fan es nins

A força de barrinades

.

Dotze mesos té un any

I cada mes trenta dies

Maria, si tu volies

Te n’enfonyaria un pam

.

Sa cadira plegadissa

Que jo te vaig regalar

Bé te la vares guanyar

D’esquena dins sa païssa 

.

A darrera una paret

Vaig sentir lladrar un ca

I va ser una beata

Que forçava un capellà

.

A darrera una paret

Vaig sentir lladrar un ca

I va ser en jaumemates

Que forçava sa munar

.

I si vols venir vendràs

A s’hort a collir magranes

Mentres tu les colliràs

Jo te tocaré ses mames

.

I si vols venir vendràs

A s’hort a collir melons

Mentres tu els colliràs

Jo te tocaré els collons

.

Quan jo era ben petit

Me rentaven dins sa pica

I ara que som més gran

Ja no m’hi cap ni sa pipa

.

Per un cocarroi de guixes

Que jo te vaig regalar

Tu te deixares tocar

Es forat d’allà on pixes

.

Al·lota, vens per avall?

Ens juntarem ses panxes

Es collons seran ses manxes

I sa poma sa fornal

.

Damunt es coll de Morell

Si fan carabasses blanques

Maria aixanca ses anques

Que t’hi enfonyaré es siurell

.

Tenc es collons com un mul

Sa pipa com una torre

Si la te fic dins es cul

No t’aturaràs de corre

.

En el cel i ha una lluna
Enrevoltada d’estels
Ses dones en tenen una
Enrevoltada de pels
 
Aquest porcell d’un quintar
No farà tant de saïm
Com sa cuca regalim
A s’hora de barrinar

En Pepín n’és de fusta

I qualque bocí de fang
Sols no varen tenir tranc
De posar-li una busca

En Bernadet n’és un viu
No se’n pensa cap de bona
Feia jocs a sa madona
Amb so cap de sa perdiu
.
Rebatual món sagrat
Va dir l’amo de son Serra
Maria, jeu-te en terra
Que ja he enrevenat

Diuen que per anar a Lluc
Han de passar per Caimari
També diuen que es vicari
És un homo femellut

Es rector de S’Arracó
No vol dir missa primera
Per que té més barrinera
Que un gall de possessió

Es rector de Felanitx
No vol dir missa primera
Per que la té més disparera
Que una manguera d’esquitx

Darrera una mata bona
Vaig sentir lladrar un ca
I va ser un capellà

Que barrinava amb una dona

En es costat d’una mata
Vaig sentir cantar un puput,
I va ser una beata
Que follava un geperut

Un homo que no té dona
Sempre va mal arreglat
Quan té es frare preparat
Llavors li manca sa trona

S’ho agafava amb paciència
Li feia d’agenollat
I es temps que feia es pecat
Complia sa penitència

Ma mare quan me va fer
Es va espanyar sa viola,
I mon pare amb sa pistola
Li va tornar a posar bé

Devora una paret seca
A s’ombra d’un taronger
Sa meva al·lota em va fer
Sa pell de sa fava enrera

Com jo te veig, Colometa
Asseguda en es portal
Me fas posar es pardal
Com un mànec de xapeta

Re mil i una punyeta
Va dir madó Galindó
Quan se sentí es gorrió
Per devers sa castanyeta
.
Tu pots afegir, als comentaris, les que coneguis...

.

.

Prevariquen la Batllesa i el Secretari de Felanitx?

satalaieta | 12 Gener, 2006 19:35

Arc46, grup humanista de comunicació

Arc46 ..Diari de l'Arc46 ..Felanitx a l'Arc ..Felanitx al Diari

Escrits i comentaris: arc46nou(a)mallorcaweb.net

Especial Felanitx

Prevariquen la Batllesa i el Secretari de Felanitx?

El PSOE amenaça Soler (PP) amb una moció de censura per «actitud antidemocràtica»

La batllessa i el secretari no tingueren en compte el vot dels regidors socialistes en el darrer ple

LLUÍS PLANAS. Palma.

Diari Balears, 12-01-06

El grup municipal socialista de Felanitx promourà una moció de censura contra la batlessa Catalina Soler (PP) si aquesta no rectifica la seva «actitud antidemocràtica i anticonstitucional», ja que considera que en el darrer ple Soler «vulnerà els drets dels 1.850 ciutadans que votaren el PSOE».

En una roda de premsa oferida a la seu de Palma i acompanyat pel secretari d'Organització del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, el regidor felanitxer Miquel Bennàssar denuncià la decisió de la batlessa, avalada per un informe del secretari municipal, de no tenir en compte el vot dels regidors socialistes en el punt del darrer ple, que tractava precisament de rebutjar un recurs de reposició presentat pels socialistes contra el cobrament de les quotes d'urbanització als veïns de Cas Corso de Portocolom. L'informe del secretari, fet a instàncies de la batlessa, suggeria que el PSOE «hauria d'abstenir-se», «ja que en cas contrari seria jutge i part en la resolució del recurs».

L'equip de govern del PP, encapçalat per Catalina Soler, es troba en minoria a l'Ajuntament de Felanitx davant els quatre regidors del PSOE i els d'UM, EU-EV, PSM i Montse Pérez, exregidora del PP que abandonà l'equip de govern. La decisió de no tenir en compte el vot dels socialistes propicià que la moció de l'equip de govern sortís endavant al darrer ple, ja que la resta de l'oposició havia fet costat als socialistes.

«Es tracta d'un fet molt greu en democràcia», digué ahir Bennàssar, qui anuncià accions judicials contra la batlessa i el secretari municipal i una denúncia davant la Delegació del Govern si no es torna enrere l'acord del darrer ple sense els vots del PSOE. «El secretari ha estat una víctima en aquesta trama. Sabem que fou un informe fet a mida per un assessor jurídic del PP i el secretari hi posà la firma», afegí.

«Demanam la dimissió de la batlessa si no rectifica durant aquesta setmana i, si no és així, promourem la presentació d'una moció de censura», manifestaren ahir els socialistes, que alhora reconegueren que no han parlat d'aquesta possibilitat amb la resta de grups de l'oposició.

.

Nedstat Basic - Free web site statisticsEls arcs de comunicació comuniquen i uneixen

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de Portocolom

satalaieta | 12 Gener, 2006 19:33

 

Arc46, grup humanista de comunicació

Arc46 ..Diari de l'Arc46 ..Felanitx a l'Arc ..Felanitx al Diari

Escrits i comentaris: arc46nou(a)mallorcaweb.net

Especial Portocolom

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de Portocolom

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de la primera línia de Portocolom

.

Ja fa2 anys i mig que es va anunciar la construcció d'un passeig marítim a Portocolom. La polémica ha acompanyat el projecte tot aquest temps per mor que un ampli sector de la població es va organitzar per rebutjar-lo.

Diverses agrupacions i col·lectius locals de diferents àmbits constituïren la Plataforma Quinportvolem?, creada amb la intenció d'aturar diverses aberracions ambientals i patrimonials contingudes dins el projecte.

Participen activament d'aquesta Plataforma : el Grup Airòs, el GOB, la Federació d'Associacions de veinats de Felanitx, EU-Els Verds, PSM...però sobretot persones a nivell particular.

Després d'un estiu (2005) amb diversos actes reivindicatius i taules de debat que varen culminar amb una festa en defensa del port a la que assistiren prop de 1.200 persones, el Conseller de Medi Ambient va fer una visita a Portocolom per mirar de calmar els ànims amb la proposta de crear una comissió per consensuar un nou projecte.
Finalment, el setembre de 2005 es va formar la comissió. Aquesta s'ha reunit de llavors fins a 16 vegades, hi ha participat la Plataforma, l'Associació de veinats de Portocolom, l'Associació Hotelera, Esquerra Unida-Els Verds, el Grup Mixt, PP i PSOE (aquest només a les 3 primeres). UM no ha participat. Es varen contractar dos tècnics per tractar qüestions diverses i
actuar d'enllaç entre aquesta comisió i la Conselleria, on s'ha de redactar el projecte final.

Aquests 4 mesos s'han discutit les actuacions a escometre, les mancançes i problemes actuals i futurs, la forma de tractar-los i quins eren més prioritaris. Al final de les reunions s'ha elaborat un document titulat "Proposta de la comissió assessora per elaborar el projecte de reforma de la façana marítima de Portocolom". Aquest document està en fase de redacció final, però podem avançar-vos alguns punts.

En certs aspectes hi ha consens i en d'altres no, vos resumim alguns dels acords i desacords més importants:

- que el projecte contempli la millora del clavegueram i les estacions impulsores

- estudi de circulació per valorar canvis de sentit i direccions úniques

- restaurar o condicionar certes barraques, reubicar contenidors, evitar baranes i prioritzar materials de qualitat

- aprofitar les obres per deixar-hi tubs a fi de passar-hi noves instal·lacions

- reposar i sembrar vegetació, autòctona i de baix manteniment

- soterrament d'instal·lacions elèctriques a certs llocs de gran valor arquitectònic

- refer parets seques en mal estat (sense ciment) i preveure evacuacions d’aigües

- ajardinar el reblé de davant cas corso (on es draga actualment)

- voravia sobre l'asfalt a sa Bassa Nova, evitant construir damunt penyes, comprar els pinarets i mantenir-los

- fer un varador per petites barques i recuperar el del revolt de sa farmacia

- reordenar tot el Passeig Massutí

- fer practicable un pas per davant Can Sureda (no hi ha consens en la forma de fer-ho, el PP posa entrebancs contra el criteri majoritari)

- restructurar el carrer de la mar i crear una zona només per a vianants vora el Mollet d'en Pereió (tampoc hi ha consens absolut pel que fa la intervenció).

- Al carrer de'n Velar tampoc hi ha consens de debò alhora de pavimentar part del carrer pels vianants

- Retirar l'asfalt a les barraques que l'ajuntament va asfaltar, evitar aparcar-hi (poden passar per ull qualsevol dia) i fer un estudi de les estructures.

- Fer una secció uniforme de 5 metres a la carretera del Far i fer-hi algun tipus de voravia o separació (2 metres) entre cotxes i vianants a la banda de la mar, fent que aquesta voravia s'estrenyi per no haver de tallar arbres als llocs més valuosos.

És un dels punts més conflictius: aquesta intervenció pot tenir un fort impacte ambiental i paisatgístic si no s'ajusta al màxim. Mentre que la majoria proposa no possar llumenària pel seu gran valor natural, el PP n'hi vol. Al nostre entendre s'ha de conservar aquest espai únic el més natural possible, sense convertir la carretera en un carrer urbà més.

- S'ha de fer un estudi per saber si és possible recuperar la platja des Babo, depenent d'aquest hi ha diverses opcions: deixar-ho com està, engrandir la carretera actual o fer-la passar més terra endins si així es pogués recuperar la platja.

En tot cas aquesta actuació pot tenir també un fort impacte i queda pendent d'estudi.

- Entre Es Babo i s'Arenal arreglar la voravia existent i arreglar els carrers que de la Tirada de can Font

- Restaurar la platja de s'Arenal (la carretera fa que la platja perdi cada hivern l'arena), redistribuïr els aparcaments i eliminar la carretera que travessa la platja.

- A s'arenal petit fer marjades per evitar la greu erosió de la platja.

- Fer un estudi complet per avaluar l'estat ambiental de la badia de Porto Colom i destinar una part del pressupost a corregir els problemes detectats

L'elaboració d'aquest document no tanca el debat sobre aquesta remodelació, al contrari, pensam que aquest continua en una fase diferent, ja que s'ha de redactar un nou projecte, respectant els acords als que s'ha arribat en certs temes.

Com és lògic la plataforma demanarà el compliment dels acords, especialment d'aquells que han estat reivindicats els darrers dos anys i que finalment han estat inclosos (després de molta feina) dins el document.

Pot ser molts de vosaltres recordareu la polèmica creada a la Colonia de Sant Jordi amb la construcció del passeig. Tot i haver-hi un consens mínim el Ministeri de Medi Ambient (amb Jaume Matas al cap davant) va decidir tirar pel seu camí, deixant el consens només per la foto al diaris.

En poc temps penjarem el document a internet, al blog http://quinportvolem.blogspot.com/ Si voleu aportar cap opinió o comentari podeu fer-ho a l'adreça quinportvolem@hotmail.com.
Salut a tots!

Plataforma Quin Port volem?

Nedstat Basic - Free web site statisticsEls arcs de comunicació comuniquen i uneixen

S'ha de ser tarat mental i moral

satalaieta | 12 Gener, 2006 01:44

S’ha de ser tarat mental i tarat moral, i per suposat un ignorant psicològic, per a fer unes declaracions, suposant que, com informa el Diari Balears, les hagi fetes, en les que es digui que una desequilibrada no professional de la psicologia pugui ser millor psicòloga que un psicòleg professional. Possiblement la professió d’ajut personal que, per la seva característica específica (el client, persona humana, confia plenament la seva intimitat i personalitat  al psicòleg o psicòloga) precisa de més formació professional i ètica personal i professional.

I si això ho diu un intern d’un hospital psiquiàtric, atès el que s’espera de la seva capacitat per als seus judicis ordinaris, no té cap importància ni cap transcendència.

Però si això, suposadament, ho diu qui té l’autoritat pública i política (que no tècnica professional per a poder dir-ho) de la màxima jerarquia del poder legislatiu de les Illes Balears, té una gravetat supina (què? És vol carregar, amb uns segons, la formació professional universitària, postuniversitària i col·legial de milers de professionals de la psicologia, qui, juntament amb la tasca dels distints col·legis i associacions professionals, han convertit, al llarg de lustres, l’exercici professional de la psicologia en una de les més necessàries -a qui acudeixen els governs quan es produeixen greus atemptats terroristes o greus catàstrofes naturals o artificials?- i, conseqüentment, més valorades, series i respectades del món); al mateix temps que parla ben a les clares de la baixa mena i autoritat morals del personatge,  que deixa a l’altura del sòl, la més baixa altura possible, la seva persona i el seu càrrec, que perden tota la dignitat i tota l’autoritat moral i qualsevol credibilitat (comprenc ara, i més llegint la resta de declaracions a l’escrit adjunt, vertadera apologia a la indignitat i indecència ètiques personals, polítiques i institucionals, la justícia de la denuncia del Consell de Mallorca contra aquest senyor, per il·legalitats i menyspreu a la llei manifestes).

¿Hi ha algú que, en el seu sa judici i en la seva sana ètica, pugui dir que un fals jutge desequilibrat i usurpador pogués ser millor que un jutge de debò, o un metge, o un professor, o un arquitecte,  o un llantarner, o un President del que vostè vulgui..., o el que vostè vulgui ?  

Imagin que el COPIB, així com la resta de Col·legis i Associacions professionals de psicologia, i humanistes en general, faran la denuncia judicial corresponent i exigiran la restitució tant al seu partit com a la Institució corresponsables de tan greus, desafortunades i, com quasi sempre en els membres d’aquest partit, incertes declaracions. 

Antoni Ramis Caldentey   
President de l’Associació Humanista de Comunicació
Expresident del COP a les Illes Balears (1986-89)

.

PS: Doble personalitat o doble (o centuple) barra?  I, quants n’hi ha, en el seu Partit, que tenguin alguna cosa més que molta barra? Vostè sap que a les Illes Balears es poden comptar amb els dits d’una ma.


Rotger diu que Blanca Iglesias «pot ser millor psicòloga que un psicòleg»
El batle confirmà que la seva exassessora té «doble personalitat»
E.BALLESTERO. Inca.
Diari Balears, 11 de gener de 2006

«Mentre Blanca Iglesias treballà a l'Ajuntament no notàrem cap comportament estrany, el que passa és que és una dona molt dinàmica, tal vegada és millor psicòloga que un psicòleg, és una qüestió de doble personalitat, però és molt eficient en el treball», digué el batlle d'Inca, Pere Rotger.

«És una qüestió de doble personalitat, però Blanca Iglesias és molt eficient a la feina i a nivell professional jo estic encantat amb ella, no la tenia aquí per ser del PP, sinó perquè era molt bona. Ja voldria jo que tota la meva gent fos igual d'eficient», continuà el batle.

Rotger realitzà aquestes declaracions després que Diari de Balears avançàs ahir que el jutge ha sobresegut provisionalment el cas Blanca Iglesias perquè l'exassessora de Rotger, que falsificà el seu títol universitari de llicenciada en Psicologia, pateix un desequilibri emocional greu.

«Sempre he estat molt respectuós amb les decisions de la justícia i també ho som amb aquesta», digué Rotger, que manifestà el seu malestar per «com du aquest tema la portaveu del PSM d'Inca, Francisca Vives, que vol treure partit polític del que ha ocorregut, que només és responsabilitat de la mateixa Iglesias».

«Blanca ha tengut i té realment el seu propi martiri. Realment està desequilibrada i una mostra d'això és que ens va fer modificar la plantilla municipal perquè reconeguéssim que era psicòloga quan no necessitàvem que ho fos. Això demostra que realment creia que era psicòloga», continuà Rotger.

El batle considera que «es tracta d'una dona amb doble personalitat, malalta, i no s'ha de fer més sang. Des del PSM cerquen l'enfonsament d'aquesta persona. Que la deixin tranquil·la!», afegí. El batle d'Inca assegurà que «no he tornat a parlar amb Blanca Iglesias des que el PSM denuncià el cas».

«Per mi fou una gran desil·lusió perquè ens enganyava a nivell personal i fins i tot continuava negant que havia falsificat quan la Universitat ja ho havia confirmat», digué Rotger. 

Rotger, del PP, és batlle d’Inca i President del Parlament de les Illes Balears.

.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb