Blog de l'Arc Mediterrani

"Sa Talaieta Petita". Arc Mediterrani. Coordina: Antoni Ramis Caldentey. Psicòleg humanista i social.

Gloses de Sant Antoni. Recuperat de l'any passat

satalaieta | 13 Gener, 2006 14:51

Gloses de Sant Antoni (2005)

. 

Me va donar el paper, amb les gloses escrites, dia 19 de gener (de 2005) na Francesca Vicenç, professora de Son Oliva. Les cantaven, al ritme de la ximbomba, tocada per Maria Estelrich de Villafranca, i una altra companya, de la que ara no record el nom, totes les professores del Col·legi: 

.

Sant Antoni gloriós
Vos que sou sant i sabut
Donau-nos força i salut
I doblers per gastar-los

.

Sant Antoni diu a sa mare
Feis-me ses butxaques grans
Que hi cabin set o vuit pans
I sis o set sobrassades

.

Sa festa de Sant Antoni

És una festa alegreta

Ses joves de sa placeta

Van més fortes que el dimoni

.

Sant Antoni n’és vingut

Amb un ase amb quatre cames

Si sa dona no té mames

S’amo queda ben fotut

.

Sant Antoni n’és vingut

Dia disset de gener

Venturós s’homo que té

Dona i no el fa banyut

.

Sant Antoni gloriós

Va néixer es temps des vencisos

Quan li posaren calçons

Ja tenia es collons grisos

.

Sant Antoni remanava

En s’hivern i en s’estiu

I tenia una perdiu

Que dos quilos li pesava

.

El dimoni és a l’infern

A dins l’infern a les fosques

I quan no té res que fer

Amb so pardal mata mosques

.

A l’amo i a sa madona

Els molts d’anys volem donar

Que l’any que ve estigueu bona

I noltros poguem tornar

.

A s’ombra d’un cirerer

Ja la tenia asassada

Llavors arribà sa mare

I ja no li va poder fer

.

Hi ha quatre o cinc fadrines

Que duen vida normal

Elles són com ses gallines

Que a totes les falta es gall

.

Es meu estimat pensava

Que en fer-ho em feria mal

I jo som d’un natural

Que com més va més m’agrada

.

Jo tenc un fabiolet

Que té forat i no sona

I en sentir olor de dona

S’empina i s’aixeca dret

.

Es farrers fan ses arades

Es fusters fan es llumins

I ses dones fan es nins

A força de barrinades

.

Dotze mesos té un any

I cada mes trenta dies

Maria, si tu volies

Te n’enfonyaria un pam

.

Sa cadira plegadissa

Que jo te vaig regalar

Bé te la vares guanyar

D’esquena dins sa païssa 

.

A darrera una paret

Vaig sentir lladrar un ca

I va ser una beata

Que forçava un capellà

.

A darrera una paret

Vaig sentir lladrar un ca

I va ser en jaumemates

Que forçava sa munar

.

I si vols venir vendràs

A s’hort a collir magranes

Mentres tu les colliràs

Jo te tocaré ses mames

.

I si vols venir vendràs

A s’hort a collir melons

Mentres tu els colliràs

Jo te tocaré els collons

.

Quan jo era ben petit

Me rentaven dins sa pica

I ara que som més gran

Ja no m’hi cap ni sa pipa

.

Per un cocarroi de guixes

Que jo te vaig regalar

Tu te deixares tocar

Es forat d’allà on pixes

.

Al·lota, vens per avall?

Ens juntarem ses panxes

Es collons seran ses manxes

I sa poma sa fornal

.

Damunt es coll de Morell

Si fan carabasses blanques

Maria aixanca ses anques

Que t’hi enfonyaré es siurell

.

Tenc es collons com un mul

Sa pipa com una torre

Si la te fic dins es cul

No t’aturaràs de corre

.

En el cel i ha una lluna
Enrevoltada d’estels
Ses dones en tenen una
Enrevoltada de pels
 
Aquest porcell d’un quintar
No farà tant de saïm
Com sa cuca regalim
A s’hora de barrinar

En Pepín n’és de fusta

I qualque bocí de fang
Sols no varen tenir tranc
De posar-li una busca

En Bernadet n’és un viu
No se’n pensa cap de bona
Feia jocs a sa madona
Amb so cap de sa perdiu
.
Rebatual món sagrat
Va dir l’amo de son Serra
Maria, jeu-te en terra
Que ja he enrevenat

Diuen que per anar a Lluc
Han de passar per Caimari
També diuen que es vicari
És un homo femellut

Es rector de S’Arracó
No vol dir missa primera
Per que té més barrinera
Que un gall de possessió

Es rector de Felanitx
No vol dir missa primera
Per que la té més disparera
Que una manguera d’esquitx

Darrera una mata bona
Vaig sentir lladrar un ca
I va ser un capellà

Que barrinava amb una dona

En es costat d’una mata
Vaig sentir cantar un puput,
I va ser una beata
Que follava un geperut

Un homo que no té dona
Sempre va mal arreglat
Quan té es frare preparat
Llavors li manca sa trona

S’ho agafava amb paciència
Li feia d’agenollat
I es temps que feia es pecat
Complia sa penitència

Ma mare quan me va fer
Es va espanyar sa viola,
I mon pare amb sa pistola
Li va tornar a posar bé

Devora una paret seca
A s’ombra d’un taronger
Sa meva al·lota em va fer
Sa pell de sa fava enrera

Com jo te veig, Colometa
Asseguda en es portal
Me fas posar es pardal
Com un mànec de xapeta

Re mil i una punyeta
Va dir madó Galindó
Quan se sentí es gorrió
Per devers sa castanyeta
.
Tu pots afegir, als comentaris, les que coneguis...

.

.

Prevariquen la Batllesa i el Secretari de Felanitx?

satalaieta | 12 Gener, 2006 19:35

Arc46, grup humanista de comunicació

Arc46 ..Diari de l'Arc46 ..Felanitx a l'Arc ..Felanitx al Diari

Escrits i comentaris: arc46nou(a)mallorcaweb.net

Especial Felanitx

Prevariquen la Batllesa i el Secretari de Felanitx?

El PSOE amenaça Soler (PP) amb una moció de censura per «actitud antidemocràtica»

La batllessa i el secretari no tingueren en compte el vot dels regidors socialistes en el darrer ple

LLUÍS PLANAS. Palma.

Diari Balears, 12-01-06

El grup municipal socialista de Felanitx promourà una moció de censura contra la batlessa Catalina Soler (PP) si aquesta no rectifica la seva «actitud antidemocràtica i anticonstitucional», ja que considera que en el darrer ple Soler «vulnerà els drets dels 1.850 ciutadans que votaren el PSOE».

En una roda de premsa oferida a la seu de Palma i acompanyat pel secretari d'Organització del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, el regidor felanitxer Miquel Bennàssar denuncià la decisió de la batlessa, avalada per un informe del secretari municipal, de no tenir en compte el vot dels regidors socialistes en el punt del darrer ple, que tractava precisament de rebutjar un recurs de reposició presentat pels socialistes contra el cobrament de les quotes d'urbanització als veïns de Cas Corso de Portocolom. L'informe del secretari, fet a instàncies de la batlessa, suggeria que el PSOE «hauria d'abstenir-se», «ja que en cas contrari seria jutge i part en la resolució del recurs».

L'equip de govern del PP, encapçalat per Catalina Soler, es troba en minoria a l'Ajuntament de Felanitx davant els quatre regidors del PSOE i els d'UM, EU-EV, PSM i Montse Pérez, exregidora del PP que abandonà l'equip de govern. La decisió de no tenir en compte el vot dels socialistes propicià que la moció de l'equip de govern sortís endavant al darrer ple, ja que la resta de l'oposició havia fet costat als socialistes.

«Es tracta d'un fet molt greu en democràcia», digué ahir Bennàssar, qui anuncià accions judicials contra la batlessa i el secretari municipal i una denúncia davant la Delegació del Govern si no es torna enrere l'acord del darrer ple sense els vots del PSOE. «El secretari ha estat una víctima en aquesta trama. Sabem que fou un informe fet a mida per un assessor jurídic del PP i el secretari hi posà la firma», afegí.

«Demanam la dimissió de la batlessa si no rectifica durant aquesta setmana i, si no és així, promourem la presentació d'una moció de censura», manifestaren ahir els socialistes, que alhora reconegueren que no han parlat d'aquesta possibilitat amb la resta de grups de l'oposició.

.

Nedstat Basic - Free web site statisticsEls arcs de comunicació comuniquen i uneixen

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de Portocolom

satalaieta | 12 Gener, 2006 19:33

 

Arc46, grup humanista de comunicació

Arc46 ..Diari de l'Arc46 ..Felanitx a l'Arc ..Felanitx al Diari

Escrits i comentaris: arc46nou(a)mallorcaweb.net

Especial Portocolom

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de Portocolom

Finalitzen les reunions de la comissió per a la remodelació de la primera línia de Portocolom

.

Ja fa2 anys i mig que es va anunciar la construcció d'un passeig marítim a Portocolom. La polémica ha acompanyat el projecte tot aquest temps per mor que un ampli sector de la població es va organitzar per rebutjar-lo.

Diverses agrupacions i col·lectius locals de diferents àmbits constituïren la Plataforma Quinportvolem?, creada amb la intenció d'aturar diverses aberracions ambientals i patrimonials contingudes dins el projecte.

Participen activament d'aquesta Plataforma : el Grup Airòs, el GOB, la Federació d'Associacions de veinats de Felanitx, EU-Els Verds, PSM...però sobretot persones a nivell particular.

Després d'un estiu (2005) amb diversos actes reivindicatius i taules de debat que varen culminar amb una festa en defensa del port a la que assistiren prop de 1.200 persones, el Conseller de Medi Ambient va fer una visita a Portocolom per mirar de calmar els ànims amb la proposta de crear una comissió per consensuar un nou projecte.
Finalment, el setembre de 2005 es va formar la comissió. Aquesta s'ha reunit de llavors fins a 16 vegades, hi ha participat la Plataforma, l'Associació de veinats de Portocolom, l'Associació Hotelera, Esquerra Unida-Els Verds, el Grup Mixt, PP i PSOE (aquest només a les 3 primeres). UM no ha participat. Es varen contractar dos tècnics per tractar qüestions diverses i
actuar d'enllaç entre aquesta comisió i la Conselleria, on s'ha de redactar el projecte final.

Aquests 4 mesos s'han discutit les actuacions a escometre, les mancançes i problemes actuals i futurs, la forma de tractar-los i quins eren més prioritaris. Al final de les reunions s'ha elaborat un document titulat "Proposta de la comissió assessora per elaborar el projecte de reforma de la façana marítima de Portocolom". Aquest document està en fase de redacció final, però podem avançar-vos alguns punts.

En certs aspectes hi ha consens i en d'altres no, vos resumim alguns dels acords i desacords més importants:

- que el projecte contempli la millora del clavegueram i les estacions impulsores

- estudi de circulació per valorar canvis de sentit i direccions úniques

- restaurar o condicionar certes barraques, reubicar contenidors, evitar baranes i prioritzar materials de qualitat

- aprofitar les obres per deixar-hi tubs a fi de passar-hi noves instal·lacions

- reposar i sembrar vegetació, autòctona i de baix manteniment

- soterrament d'instal·lacions elèctriques a certs llocs de gran valor arquitectònic

- refer parets seques en mal estat (sense ciment) i preveure evacuacions d’aigües

- ajardinar el reblé de davant cas corso (on es draga actualment)

- voravia sobre l'asfalt a sa Bassa Nova, evitant construir damunt penyes, comprar els pinarets i mantenir-los

- fer un varador per petites barques i recuperar el del revolt de sa farmacia

- reordenar tot el Passeig Massutí

- fer practicable un pas per davant Can Sureda (no hi ha consens en la forma de fer-ho, el PP posa entrebancs contra el criteri majoritari)

- restructurar el carrer de la mar i crear una zona només per a vianants vora el Mollet d'en Pereió (tampoc hi ha consens absolut pel que fa la intervenció).

- Al carrer de'n Velar tampoc hi ha consens de debò alhora de pavimentar part del carrer pels vianants

- Retirar l'asfalt a les barraques que l'ajuntament va asfaltar, evitar aparcar-hi (poden passar per ull qualsevol dia) i fer un estudi de les estructures.

- Fer una secció uniforme de 5 metres a la carretera del Far i fer-hi algun tipus de voravia o separació (2 metres) entre cotxes i vianants a la banda de la mar, fent que aquesta voravia s'estrenyi per no haver de tallar arbres als llocs més valuosos.

És un dels punts més conflictius: aquesta intervenció pot tenir un fort impacte ambiental i paisatgístic si no s'ajusta al màxim. Mentre que la majoria proposa no possar llumenària pel seu gran valor natural, el PP n'hi vol. Al nostre entendre s'ha de conservar aquest espai únic el més natural possible, sense convertir la carretera en un carrer urbà més.

- S'ha de fer un estudi per saber si és possible recuperar la platja des Babo, depenent d'aquest hi ha diverses opcions: deixar-ho com està, engrandir la carretera actual o fer-la passar més terra endins si així es pogués recuperar la platja.

En tot cas aquesta actuació pot tenir també un fort impacte i queda pendent d'estudi.

- Entre Es Babo i s'Arenal arreglar la voravia existent i arreglar els carrers que de la Tirada de can Font

- Restaurar la platja de s'Arenal (la carretera fa que la platja perdi cada hivern l'arena), redistribuïr els aparcaments i eliminar la carretera que travessa la platja.

- A s'arenal petit fer marjades per evitar la greu erosió de la platja.

- Fer un estudi complet per avaluar l'estat ambiental de la badia de Porto Colom i destinar una part del pressupost a corregir els problemes detectats

L'elaboració d'aquest document no tanca el debat sobre aquesta remodelació, al contrari, pensam que aquest continua en una fase diferent, ja que s'ha de redactar un nou projecte, respectant els acords als que s'ha arribat en certs temes.

Com és lògic la plataforma demanarà el compliment dels acords, especialment d'aquells que han estat reivindicats els darrers dos anys i que finalment han estat inclosos (després de molta feina) dins el document.

Pot ser molts de vosaltres recordareu la polèmica creada a la Colonia de Sant Jordi amb la construcció del passeig. Tot i haver-hi un consens mínim el Ministeri de Medi Ambient (amb Jaume Matas al cap davant) va decidir tirar pel seu camí, deixant el consens només per la foto al diaris.

En poc temps penjarem el document a internet, al blog http://quinportvolem.blogspot.com/ Si voleu aportar cap opinió o comentari podeu fer-ho a l'adreça quinportvolem@hotmail.com.
Salut a tots!

Plataforma Quin Port volem?

Nedstat Basic - Free web site statisticsEls arcs de comunicació comuniquen i uneixen

S'ha de ser tarat mental i moral

satalaieta | 12 Gener, 2006 01:44

S’ha de ser tarat mental i tarat moral, i per suposat un ignorant psicològic, per a fer unes declaracions, suposant que, com informa el Diari Balears, les hagi fetes, en les que es digui que una desequilibrada no professional de la psicologia pugui ser millor psicòloga que un psicòleg professional. Possiblement la professió d’ajut personal que, per la seva característica específica (el client, persona humana, confia plenament la seva intimitat i personalitat  al psicòleg o psicòloga) precisa de més formació professional i ètica personal i professional.

I si això ho diu un intern d’un hospital psiquiàtric, atès el que s’espera de la seva capacitat per als seus judicis ordinaris, no té cap importància ni cap transcendència.

Però si això, suposadament, ho diu qui té l’autoritat pública i política (que no tècnica professional per a poder dir-ho) de la màxima jerarquia del poder legislatiu de les Illes Balears, té una gravetat supina (què? És vol carregar, amb uns segons, la formació professional universitària, postuniversitària i col·legial de milers de professionals de la psicologia, qui, juntament amb la tasca dels distints col·legis i associacions professionals, han convertit, al llarg de lustres, l’exercici professional de la psicologia en una de les més necessàries -a qui acudeixen els governs quan es produeixen greus atemptats terroristes o greus catàstrofes naturals o artificials?- i, conseqüentment, més valorades, series i respectades del món); al mateix temps que parla ben a les clares de la baixa mena i autoritat morals del personatge,  que deixa a l’altura del sòl, la més baixa altura possible, la seva persona i el seu càrrec, que perden tota la dignitat i tota l’autoritat moral i qualsevol credibilitat (comprenc ara, i més llegint la resta de declaracions a l’escrit adjunt, vertadera apologia a la indignitat i indecència ètiques personals, polítiques i institucionals, la justícia de la denuncia del Consell de Mallorca contra aquest senyor, per il·legalitats i menyspreu a la llei manifestes).

¿Hi ha algú que, en el seu sa judici i en la seva sana ètica, pugui dir que un fals jutge desequilibrat i usurpador pogués ser millor que un jutge de debò, o un metge, o un professor, o un arquitecte,  o un llantarner, o un President del que vostè vulgui..., o el que vostè vulgui ?  

Imagin que el COPIB, així com la resta de Col·legis i Associacions professionals de psicologia, i humanistes en general, faran la denuncia judicial corresponent i exigiran la restitució tant al seu partit com a la Institució corresponsables de tan greus, desafortunades i, com quasi sempre en els membres d’aquest partit, incertes declaracions. 

Antoni Ramis Caldentey   
President de l’Associació Humanista de Comunicació
Expresident del COP a les Illes Balears (1986-89)

.

PS: Doble personalitat o doble (o centuple) barra?  I, quants n’hi ha, en el seu Partit, que tenguin alguna cosa més que molta barra? Vostè sap que a les Illes Balears es poden comptar amb els dits d’una ma.


Rotger diu que Blanca Iglesias «pot ser millor psicòloga que un psicòleg»
El batle confirmà que la seva exassessora té «doble personalitat»
E.BALLESTERO. Inca.
Diari Balears, 11 de gener de 2006

«Mentre Blanca Iglesias treballà a l'Ajuntament no notàrem cap comportament estrany, el que passa és que és una dona molt dinàmica, tal vegada és millor psicòloga que un psicòleg, és una qüestió de doble personalitat, però és molt eficient en el treball», digué el batlle d'Inca, Pere Rotger.

«És una qüestió de doble personalitat, però Blanca Iglesias és molt eficient a la feina i a nivell professional jo estic encantat amb ella, no la tenia aquí per ser del PP, sinó perquè era molt bona. Ja voldria jo que tota la meva gent fos igual d'eficient», continuà el batle.

Rotger realitzà aquestes declaracions després que Diari de Balears avançàs ahir que el jutge ha sobresegut provisionalment el cas Blanca Iglesias perquè l'exassessora de Rotger, que falsificà el seu títol universitari de llicenciada en Psicologia, pateix un desequilibri emocional greu.

«Sempre he estat molt respectuós amb les decisions de la justícia i també ho som amb aquesta», digué Rotger, que manifestà el seu malestar per «com du aquest tema la portaveu del PSM d'Inca, Francisca Vives, que vol treure partit polític del que ha ocorregut, que només és responsabilitat de la mateixa Iglesias».

«Blanca ha tengut i té realment el seu propi martiri. Realment està desequilibrada i una mostra d'això és que ens va fer modificar la plantilla municipal perquè reconeguéssim que era psicòloga quan no necessitàvem que ho fos. Això demostra que realment creia que era psicòloga», continuà Rotger.

El batle considera que «es tracta d'una dona amb doble personalitat, malalta, i no s'ha de fer més sang. Des del PSM cerquen l'enfonsament d'aquesta persona. Que la deixin tranquil·la!», afegí. El batle d'Inca assegurà que «no he tornat a parlar amb Blanca Iglesias des que el PSM denuncià el cas».

«Per mi fou una gran desil·lusió perquè ens enganyava a nivell personal i fins i tot continuava negant que havia falsificat quan la Universitat ja ho havia confirmat», digué Rotger. 

Rotger, del PP, és batlle d’Inca i President del Parlament de les Illes Balears.

.

Les pedreres de Felanitx i la llei d’acompanyament

satalaieta | 13 Desembre, 2005 19:30

Associació Humanista de Comunicació (AHC)
Especial Felanitx.

Les pedreres de Felanitx

Les pedreres de Felanitx i la llei d’acompanyament

-->margalida | 13 Desembre, 2005 17:39

Vuit pedreres de Felanitx seran declarades d’interès general quan s’aprovi la llei de mesures tributàries i administratives, anomenada llei d’acompanyament als pressuposts, pel Parlament de les Illes Balears dintre d’una setmana.

Aquesta llei ha estat utilitzada pel govern actual, del Partit Popular, per introduir temes que no res tenen a veure amb els pressuposts i així evitar el debat parlamentari i ciutadà. A través d’aquestes lleis, al llarg d’aquesta legislatura, s’han suprimit els parcs naturals, s’han modificat les DOT, s’han creat multitud d’empreses públiques, etc.

A la llei d’enguany, i, concretament, a l’article 48 se declaren d’interès general totes les pedreres incloses a l’annex II del Pla director sectorial de pedreres (aprovat pel govern del partit Popular el mes de maig de 1999). Inicialment en aquest annex hi havia sis pedreres, cap d’elles de Felanitx, actualment, i sobre tot en aquest darrers tres mesos, s’han introduït en aquest annex vint-i-cinc pedreres de totes les illes. Vuit d’elles són a Felanitx, el poble de totes les Illes Balears que més pedreres s’han admès en aquest annex, concretament són: son Costa, Pedro Jaume, l’Estoret, es Camp Roig, can Gayà, Sayma, Sant Isidro i la de can Alou-can Centes que es troba dins zona ANEI (Àrees d’Especial Protecció) de la LEN.

La inclusió d’aquestes vuit pedres en l’annex II, per l’article 48 de la llei d’acompanyament, suposarà per part del govern la vulneració les competències atribuïdes per llei al Consell Insular de Mallorca i a l’Ajuntament de Felanitx. El consell té la competència en la planificació i ordenació del territori i, concretament, del Pla director sectorial de pedreres, així com la competència en la tramitació i declaració d’interès general. Així, s’elimina el tràmit d’informació pública i es perd un dret dels ciutadans a ésser informats i a presentar les al·legacions pertinents. Se priva de la transparència legalment establerta.

Margalida Rosselló Pons

(Diputada Verda al Parlament de les IB)
A "La teva veu Verda al Parlament"

http://bloc.balearweb.net/412

13-12-2005

Nauseabunds, vomitius

satalaieta | 27 Novembre, 2005 00:45

Nauseabunds, vomitius

Es trobava, fa uns anys, Gila, passejant, per la ciutat, amb la seva dona, quan, de cop i volta, va veure a un grup violent i agressiu que la va emprendre amb un pobre vianant innocent: primer van ser els insults, després les empentes, després els cops, després les puntades de peu i finalment les guinvetades . Arribat a aquest punt, el pobre home, es rebel·lava contra la seva sort (dolenta) i contra els violents i a cada guinavetada que rebia els cridava: assassins! Contagiat, Gila, de la valentia de l'home es va atrevir a dir als assassins: “Però, homes, no li apunyaleu!” Al que els violents li van contestar “Però si és ell el que ens crida assassins!” Davant la valentia de la víctima i de Gila altres vianants la van emprendre verbalment contra els assassins: “Però, homes, no sigueu bruts!” Quan van arribar alguns amics i familiars del pobre home els insults, davant la incapacitat d'evitar la matança, van refermar i van pujar de to: “pocavergonyes!” “fills de puta!” “assassins!” Poc després va passar per allà un amic meu i al veure el conjunt no se li va ocórrer altra cosa que dir: “A mi em sembla que hi ha poca diferència entre els uns i els altres i, atès que no em convencen ni uns ni altres, vaig a inclinar-me pels que insulten menys”

No conec a ningú més respectuós i tolerant que a mi mateix. En tot i amb tots,... excepte amb els agressius i els que, per interessos propis, no dubten a posar en perill la convivència, la pau i la vida dels altres. Amb aquests (violents de gènere, acossadors, agressius, polítics miserables,...) sóc tolerant zero. I, atès que no tinc cap poder polític, econòmic ni militar o de força, exerceixo la meva tolerància zero desemmascarant a aquestes veritables piltrafes humanes i anomenant-les el que són: “merdes subhumanes”, encara que això m'impliqui el menyspreu dels seus amics i de qui són intolerants amb qui, al nomenar al pa, pa, i al vi, vi, hem de pronunciar paraules altisonants, greus i que sonen a insult groller. Però no són insults grollers; són paraules grolleres que reflecteixen a subpersones grolleres. I realment, les persones fetes de merda i les piscines (col·lectius) fetes de merda em repugnen, em produeixen nàusees i arquejades vomitives. Com em repugnen igualment les persones humanes que, voluntàriament, s'abracen a una merda d'aquestes. No així, les persones que van plenes de merda com a conseqüència d'haver-la rebut mitjançant la tècnica del ventilador del calumniador i difamador, espècimen tan estès actualment, en el que els valors ètics per a aquests calumniadors no existeixen i només existeixen els econòmics i fins als religiosos si es poden utilitzar com instrument (no creuen en Déu ni en la Verge i molt menys en l'amor al proïsme, però són capaços d'ésser de comunió diària o d'anar al Vaticà a santificar a màrtirs de la santa Croada... il·legal i assassina).

Les paraules, les mentides, d'Acebes i Rajoy (i les persones que les pronuncien) respecte d'ETA i l’Estatut català són pura porqueria, pura merda, pura merda enfocada, amb el ventilador en marxa, cap al Govern de l'Estat. Però no ens enganyem, no ens quedem amb el dit que assenyala a les estrelles, la merda que esquitxa al Govern no és merda del Govern, és merda de Acebes, Rajoy, Zaplana, Mates,... I no només és merda. És un perill per a l'economia, la pau, la democràcia de tots els espanyols, que, atès que no tenen el poder, assumeixen amb gust, de la mateixa manera que el “seu model” estimat no va dubtar a dirigir una matança de tres anys i mig milió de morts per a aconseguir el poder absolut. Lamenten, i insulten per això, que el Govern busqui la pau amb ETA (perquè ells són l'altra cara de la mateixa moneda), insulten a ERC i a Carod Rovira perquè va pactar amb ETA el que ETA no matés (què volen, que mati?), quan ells es van acomiadar del poder amb una matança de 200 persones de la qual ells, com Govern, eren i són responsables si no són una mica més que responsables i no dubten a seguir donant suport al Govern de Bush que és responsable de més de cent morts innocents per cada mort d'ETA (massa llautó, massa partidisme, massa sectarisme, massa perill, massa merda política i humana). Em donen un fàstic tremend (perquè, a més, ens volen obligar a combregar amb rodes de molí, ens obliguen, sempre que poden, a empassar; i si ara poden menys és perquè tenen menys poder, poder que volen recuperar a qualsevol preu, tot val, sense ètica, sense considerar els morts polítics, socials i humans, que hagin de deixar en la cuneta), però encara em donen més por (són agressius, violents, perillosos i el seu raonament just és inferior al del Tyranossaurus Rex). I ja em conformaria amb que aquest reducte juràsic fora com és, però l'inconvenient és que encara hi ha gairebé deu milions d'espanyols que els creuen i els donen suport. Us imagineu que s'aprovés l’Estatut i això no suposés que Catalunya s'independitzàs ni que els carpetovetònics boicotegessin els productes catalans (per què voleu matar la gallina dels ous d'or, la font del vostre benestar? és possible ser tan ximples?)? Us imagineu que ETA desaparegués com organització terrorista perquè tingués pista com organització política? Quin sentit tindria la dreta vuitcentista? Podríem viure en una Espanya neta de merda i de ventiladors projectors de merda. I en Illes Balears igual quedaria algun petit bosc, camp o jardí, algun pont artístic i algun monument gòtic o modernista no arrencat per a fer passar una autopista, soterrament, urbanització, golf o port esportiu.

.

Per cert, Sr. Zapatero: No escolti a l'egoista de Mates: l'Aliança de Civilitzacions no ha de ser capitalitzada, com a seu, per una única ciutat (a ell només li interessa com rendiment turístic i com operacions Mapau), ha de ser compartida per totes les ciutats d'Espanya, Europa i Íberoamerica. Tampoc li doni ni un sol euro dels que li demanarà, els gasta anant de putes a Moscou, construint un parc, destruint-lo dos anys després, per a construir un subterrani innecessari (però molt car) un any després, que mou els fonaments d'una escola pública, a destruir patrimoni artístic, a arrasar camp per a fer autopistes, quan no es pot anar amb tren ni a Llucmajor, Campos, Felanitx, Santanyí, Ses Salines, Sant Llorenç, Son Cervera, Artà, Porreres,... Ha executat obres (per als seus amics) en 2005, projectades per a l'any 2008... Per a protegir l'economia balear, espanyola i l'habitabilitat de les Illes no li doni ni un euro (doni'ns-els, directament, als balears, perquè els administrem directament). Ell i el seu Govern és un veritable irresponsable perillós (en altre sentit del dels seus amics Zaplana, Acebes i Rajoy, però igualment perillós).

Antoni Ramis Caldentey
Psicòleg social
27 de novembre de 2005, any humanista de l'educació

O ha tornat ximple de rematada...

satalaieta | 13 Novembre, 2005 23:55

O ha tornat ximple de rematada... o és més dolent que la tinya 

Matas critica duramente a los partidos que crean "crispación" en lugar de presentar propuestas

El president participó ayer en las jornadas sobre el centro político

F. GUIJARRO. PALMA.

Diario de Mallorca. 13-11-2005

El president del Govern, Jaume Matas, lanzó ayer durísimas críticas contra las fuerzas políticas que recurren "a la exageración y la caricaturización del contrario para desacreditarlo" y que "generan artificialmente climas de crispación y dramatismo", al considerar que con estas estrategias deterioran la cultura democrática de un país, según puso de relieve durante su intervención en las jornadas Reflexiones desde el Centro organizadas por las fundaciones Antoni Maura y Faes.

El president señaló que la decisión de recurrir a "las vísceras" y al maniqueísmo en la estrategia política sólo pretende ocultar la falta de ideas y de propuestas concretas que respondan a los intereses reales de los ciudadanos, para lo que se "crean discusiones ajenas a la realidad" y "problemas que sólo ellos perciben", algo que calificó de "proceso irresponsable".

En su opinión, un claro ejemplo de esta estrategia viene de la mano del PSOE balear, ya que según Matas sus responsables "han renunciado a exponer o explicar ni una sola propuesta concreta. No conocemos en qué consisten los cambios estructurales que necesita la economía balear ni el diseño de futuro que proponen. Se limitan a buscar un clima de opinión en contra del PP, que según ellos es el responsable de la destrucción de Balears".

Diálogo y claudicación

Matas reivindicó la necesidad de acabar con el mito de que la izquierda es la defensora de la corrección política y con la campaña que desde esas opciones políticas se impulsa "para hacer creer que en el PP estamos solos y que somos personajes sin capacidad de diálogo. Confunden diálogo con claudicación, y únicamente si les damos la razón nos llamarán dialogantes y nos perdonarán la vida".

El president balear aseguró que es en realidad el liberalismo y el centro-derecha donde se encuentra la mejor representación de los valores de los derechos humanos y de la defensa del vínculo trasatlántico con Estados Unidos. Asimismo, reclamó la necesidad de hacer oír y proteger la voz de más de 10 millones de españoles que han votado al Partido Popular.

________________________________________

O ha tornat ximple de rematada o és més dolent que la tinya i no té gens ni mica de vergonya:

1 Mira totes les barbaritats que fa la seva secta (PP), crispació, immoralitat política, insults al Govern estatal,... i les atribueix als altres. Es presenta com pacient de les vergonyes de les quals ell és agent.

2 Critica durament a qui diu que “usen l'exageració i la caricaturizació del contrari per a desacreditar-lo” atribuint-lo als altres partits, especialment als socialistes. Quan, en realitat, mai he vist que l’hagin caricaturitzat, criticat, insultat etc, i si ho he vist, com comportament habitual, seu i de la seva secta (el PP). Mates, amb la seva corrupció política i la seva destrucció sistemàtica (propis i propis de la gent de la seva secta: PP) es desacredita totsol. Fa innecessari que el desacreditin des de fora.

3 “Aquestes estratègies deterioren la cultura democràtica d'un país”. Totalment d'acord amb tu, jaumet (o pepet, com prefereixis, perquè, en el teu cas, és el mateix). Duim anys veient com les vostres actituds (de la secta: PP) són antidemocràtiques, i deterioren, i posen en perill la democràcia i fins a la pròpia convivència social.

4 “Reflexions des del Centre” organitzades per les perillosíssimes organitzacions neofascistes “Antonio Maura” i “FAES”. Tant la secta (PP) com aquestes dues organitzacions estau tan lluny del centre que ni el veieu ni amb prismàtics. Si fins al PSOE està en el centre-dreta. Vosaltres estau molt més a la dreta que Blas Piñar, Girón o Le Pen. Obres són amors i no paraules: Amb la vostra política i les vostres accions filofascistes oblidar-vos de reivindicar el centre i fins i tot la dreta civilitzada (només vos queda la dreta capritxosa, autoritària i pura i dura).

5 És evident que el vostre govern (i la vostra secta) és el responsable de la destrucció i no només ecològica de Illes Balears, sinó també econòmica, de valors i ètica. I no només responsable, sinó fins i tot subjecte agent. I qui fa, sense donar opció al debat, diàleg i sense donar explicacions, és el vostre govern (demana a la Conselleria d’Educació a tot el que ha renunciat de diàleg de tot el que li vàrem oferir des de l’associació d’orientadors/es) i tots els governs del PP (com el de Palma, Calviá, Inca,... o Ponferrada: Cas Ismael Álvarez).

6 No és un mite el que “l'esquerra és la defensora de la correcció política i amb la campanya que des d'aquestes opcions polítiques s'impulsa per a fer creure que en el PP estam sols i que som personatges sense capacitat de diàleg”. És una realitat que el vostre govern és una corrupció política total (psicòlogues que no ho són, morts que voten, cas Mapau, cas Bitel, cas Calvià 1, cas Calvià 2, secretisme patrimonial dels vostres polítics, comissions, repartiments,..., destrucció de les Illes, destrucció delictiva de “Es Pont des Tren” (per què no la plaça de Toros?, perdona no volia donar-te idees), endeutament públic extraordinari per a amics i afins i per comissions pròpies,...) i ni una sola acció de correcció política. I efectivament, PP, excepte del pacte vergonyós de MAM nyam a nyam, estau totalment sols en tot i contra tots: amb la LOCE, contra la LOE, contra l’Estatut de Catalunya, a favor de la intervenció i vergonyes corresponents a L'Iraq, en l'estratègia antiterrorista, sols i en ocasions en minories molt minoritàries (com, per exemple, últimament a Catalunya).

7 “va defensar que el liberalisme i el centre-dreta és on es troba la millor representació dels valors dels drets humans i de la defensa del vincle transatlàntic amb Estats Units”. No és cert, es l’esquerra i les opcions ecologistes universals qui estan en la millor disposició per a defensar les opcions socials, de justícia i de respecte dels Drets Humans, però, amés, curiosament, vosaltres no sou ni liberals polítics (políticament sou autoritaris absolutistes) ni centre dreta (sou extrema dreta); sou liberals econòmics que és el “menys dolent dels sistemes econòmics” (és el que aconsegueix crear mes riquesa material), però que és el més vergonyós dels sistemes socials (és el responsable de la pobresa i injustícia social del món), de valors humans Vè. no en pot parlar. En la seva boca el concepte es corromp, i ho corrobora en la seva frase següent, en la qual li dono la raó: Vostès sou qui teniu menys problema ètic en abraçar-vos a l'actual sistema polític mundial pitjor pel que fa a respecte als Drets Humans, EEUU (genocidi a L'Iraq contra el mandat de l'ONU, bloqueig a Cuba contra el mandat de l'ONU, intent de magnicidi a Veneçuela, presons de Abu Graib i Europa, tortures institucionals, fòsfor blanc, napalm,...).
Realment si l'amor a totes aquestes vergonyes,
vostè Jaumet o pepeito, ho considera actiu del seu partit (de la seva secta i les seves fundacions) en el camp del respecte als drets humans, realment, vostè és ximple de rematada o dolent de solemnitat i sense mica de vergonya.

Que santa Llucia li conservi la vista i la mare de Sant Agustí la bondat.

S'ha de ser ase...

satalaieta | 13 Novembre, 2005 12:06

S'ha de ser ase...Fotos: Diario de Mallorca. 13-11-2005

A jutjar per les imatges... s'ha de ser ase per a demanar "LOE no" i insultar al Govern democràtic dels espanyols.
(no és casualitat que una de les primeres pancartes darrere dels representants antediluvians  de l'Espanya tenebrosa sigui una pancarta d'Alacant, feu del Tyranosaurus i mafiós Zaplana i origen de la imperial CAM (Caixa d'Alacant i Múrcia).
La LOE és una llei per a la qualitat de l'educació (una educació que ens faci lliures i responsables i iguals davant la llei i els drets i oportunitats) "de tots i per a tots" i no solament "de la caverna i només per als fills de la caverna" com és l'anterior LOCE d'Aznar, Aguirre i Castillo. I ja està bé d'enganyar als propis fills i al poble en general!

No aniré a la passejada per l'eix del mal

satalaieta | 12 Novembre, 2005 07:28

No, dissabte passat, desprès d’una excursió que va transcorre vàries hores sota la pluja, vaig escriure l’escrit “Fan el que saben: rompre ponts” indignat per la trampa (una més) d’haver destrossat (una destrossa més) el Pont des Tren. La meva era una queixa dins un mar de queixes. Algú proposava anar dilluns a l’Ajuntament (de fet la Plataforma del Parc des Tren hi va anar), algú deia que dilluns la gent fa feina, però dissabte que ve es podria fer. Vaig secundar aquesta proposta i proposava visitar Ajuntament (10.30), Consell (11) i Govern (12). Durant la setmana ningú ha tornat a dir res. Pensava, “per ventura seré jo tot sol”. Potti, un dels animats, ens diu que se’n va a fer castells a Catalunya. Jo m’he aixecat per a preparar-me a fer la volta. Fa un temps infernal, pluja i trons i atesa l’expectativa, la resposta popular a la convocatòria al llarg de la setmana i que encara no he esvaït el constipat que vaig agafar el dissabte de la tomada del pont he decidit, i ho comunico als amics que pensaven que hi aniria, que no sortiré al carrer a fer la volta de l’eix del mal. Haurem d’esperar que faci bon temps i que ho convoqui algú com la CONCAPA, FAES o PP, amb molt de poder de convocatòria.

Altres manifestacions que sí anaren bé. I una altra 

Bon cap de setmana a tots els meus amics i amigues.

Passejada per l'eix del mal, dissabte

satalaieta | 11 Novembre, 2005 00:45

Passejada per l'eix del mal, dissabte matí

Passejada per l’eix del mal.

Recordau la intenció que teníem? Passejar-nos per l’eix del mal per a mostrar-los el fàstic que ens produeix la seva política, el fàstic que ens produeix les seves persones. Sense tallar colls, sense rompre ossos (ni cotxes, ni res), però demostrant la nostra fermesa en dir: No!!! Anau-vos ne fastigosos fills i pares de la destrucció, formigó, i quitrà.  O els monopolistes de l'activació del carrer no hi estan d'acord i no es farà?    

Realment estan ben bollats:

http://www.gobmenorca.com/campanyes/dicciu

Ahir ha tocat el Parc de Ses Estacions i El Pont del Tren de l'Arquitecte Gaspar Bennàzar. I avui què toca?


Foto Potti (anau-hi: Molt bon comentari).

Comentaris de l'article: "Fan el que saben: Destruir ponts" 

Comment Icon salvem la real

PiF | 06/11/2005, 09:01

els de la plataforma Salvem la Real tambe ens manifestavena un altre lloc ..o an fet més que aposta.

Comment Icon Contra atàc

Pep Torro | 06/11/2005, 13:10

lo seu seria que el dilluns na Cirereta es trobas la plaça de de Cort tota plena de gent amb pancartes, xiulets i críts de protesta durant tot el matí.

Comment Icon mm..

PiF | 06/11/2005, 13:26

dilluns no pro disabte q ve podriem qedar totes les plataformes..!el mati , es q dilluns la gen fa feina:)

Comment Icon Dissabte

Pep Torro | 06/11/2005, 13:53

Jo creq que s'organitzara alguna cossa. La plaça de Cort hauria de quedar petita.

Comment Icon

Manel | 06/11/2005, 16:16

Estic d’acord. Contra el feixisme mos hem de moure, contra el feixisme institucional, més encara
.
Conseqüentment, el poble ho demana (i GOB, ARCA, Obra i Plataformes ho poden organitzar): Dissabte, "Caminada a l'eix del mal: a les 10.30: Ajuntament de Palma. 11: Consell de Mallorca. 12: Govern capitalista del PP de Matas"

Fan el que saben fer: Rompre ponts

satalaieta | 05 Novembre, 2005 21:53

Eren les 10 del matí. Anàvem als Tossals Verds, (en tren fins a Lloseta i d'allà fns els Tosals Verds a peu, una caminada molt més dura del previst), quan arribant a la nova estació terminal del tren de Palma ens trobam amb l'atemptat patrimonial del PP (Matas-Cirer) de destrossar "a lo bruto" el Pont del Tren, construit per l'arquitecte mallorquí Gaspar Bennassar.

.

Al mateix temps molta gent, entre ells en Pep Torro (veure la seva galeria de fotos de l'acte), era a Portocolom en defensa d'un port natural i no destrossat, com tot el que cau baix la influença capitalista dels perillosos destrossadors.

.

Jo estava pensant: "Realment, aquests tenen la sensibilitat cultural al cul, i quina poca solució tenim nosaltres devant el seu rodillo capitalista i destructor i la nostra excessiva civilització humanista" -no podem reaccionar amb violència, tot i la seva-, quan veig un altre fotografiador que me mira amb aire de pensar el mateix que jo. Li dic: "Realment són poc sensibles aquesta gent", al que ell m'espeta, "el que són és uns fills de puta. Ahir mateix, na Cirer contestava a una proposta popular: Ho comunicaré als tècnics, avui toma el pont a martellades" -perdoni, una mica de consideració i respecte per a les putes. No les dejecti d'aquesta manera. En tot cas: "fills de la gran... destrucció!" o "fills de dinosaure!"-).

.

Els americans, amb menys de 300 anys d'història varen cometre una invasió fraudulenta genocida a Iraq i, en ella, varen destrossar la Biblioteca de Bagdad, amb llibres i altres documents de més de 2000 anys d'antiguitat. Els nostres Matas, Munars i Cirers no són gaire més sensibles per la cultura.

 


A cops de martell i d'excavadora


A martellades, a lo bruto. Amb festivitat i alevosia, aprofitant un temps en que
els ecologistes estan convocats a un altre lloc, a 62 Kms. enfora


Paradoxalment, com amb totes les obres del PP, l'empresa que destrossava
els ferros del Pont, ho feia duent els instruments en la camioneta d'una suposada
empresa d’arreglaments de vidrieria (funció oposada a la desenvolupada)

Ells/es faran el que vulguin, de fet ja ho fan, però passar a la història com els destroçadors ecològics i patrimonials de les Illes més greus de tots els temps és un flac honor, i una immensa nàusea.

 

El debat d'acceptació de l’Estatut de Catalunya

satalaieta | 03 Novembre, 2005 01:44

El debat d'acceptació de l’Estatut de Catalunya

Estimats amics/gues:

Acaba d'acabar el debat sobre l'acceptació a tràmit de l’Estatut de Catalunya. Acabo de veure el debat sobre l'acceptació a tràmit de l’Estatut de Catalunya.

Conclusions:
1 La majoria d'Espanya i espanyols estima a Catalunya i als catalans.

2 En l'hemicicle he vist dues espècies humanes (encara que una no ho sembla humana), amb molt poca diferència d'individus en cadascuna, a favor de la racional i educada.

3 L'altra, més aviat antropomòrfica, excessiva en nombre tenint en compte del seu retard evolutiu racional. Encara que aquesta supera amb escreix a l'altra en egoisme agressiu irracional i violent: no li importa el bé comú, només interessada en el seu bé particular, pel qual, no hi ha dubte, serien capaços de sacrificar la democràcia en la qual no creuen i fins a la vida aliena si calgués. Menteix compulsivament a gratcient (atribueix tots els mals propis, com la ruptura del pacte antiterrorista, al President del Govern, a qui, com a la resta d'espanyols, manca al respecte grollerament) i quan s'enfronta a la totalitat dels altres, fins i tot majoritaris, ella va bé i tots els altres estan equivocats. Em pregunto: És possible que existeixi algun membre d'aquesta espècie que no estigui mort de vergonya? És possible que existeixi algun creient de bona fe que els pugui votar? És possible que existeixi una sola persona de dretes honesta i digna que pugui votar-la?

4 L'espectacle, estil galliner que ha donat aquesta altra espècie, en els seus escons, ha estat vergonyós. El perill social que suposa és molt greu. Curiosament, presenten un comportament animal de Parc Juràssic i es presenten a si mateixos com una espècie superior els vots individuals de la qual valdrien com deu dels vots individuals de la resta dels mortals. I mentre no provoquin un nou enfrontament incivil... 

Antoni Ramis Caldentey

Psicòleg social

Illes Balears, 3 de novembre de 2005

Ens ha deixat Pep Toni Fuster

satalaieta | 02 Novembre, 2005 00:20

M'ho acaba de dir en Cil Buele, en un missatge col·lectiu:

http://bloc.balearweb.net/post/164/7356

No cap cap dubte, és una trista sorpresa. I és una gran perduda pel món de la psicologia de les Illes (era el molt bon psicòleg de Mater Misericordiae de tota la vida), pel món humanista de les Illes i per tots els seus amics i amigues de les Illes que són tots i totes els i les que el coneixien.

Pep Toni, te n'has anat sense dir-me adeu.

Una abraçada

Antoni Ramis Caldentey

Els temps verbals: present imperfecte

satalaieta | 31 Octubre, 2005 07:21

Els temps verbals: present imperfecte

Quan estudiàvem a l'escola els temps verbals, l'imperfecte sols l'atribuiem al passat i al futur. No obstant això, la vida ens mostra que el present és tan imperfecte, al menys, com el passat i el futur.

Problemes d'instrumentalitzar-lo tot

satalaieta | 31 Octubre, 2005 01:12


Foto Diario de Mallorca. 30-10-05

Això és el que pot passar quan algú ho instrumentalitza tot, des dels immigrants fins al propi Deu, passant per l'Estatut català, te pots trobar amb una imatge negríssima on un estel de cinc religioses escolten al compendi dels vuit pecats mortals: supèrbia, avarícia, luxúria, ira, gola, enveja, mentida i destrucció (mandra és l'únic que no té i que aniria bé que tingués per que redundaria en la reducció dels altres vuit).

Com a mínim paradoxal, un estel de monges escortant el paradigma del mal i la maldat.

Tot i que té una explicació lògica: és necessari ser pobre d'esperit (creure que la mare de Deu nom Joana) per a poder veure a Deu i les religioses zeladores de Deu forçat han de veure i  voler veure a Deu, i per la "gràcia de Deu", un assassí rebel·lat, va ser President d'Espanya, cabdill deien les monedes al seu dictat.

No vos deixeu enganyar per les fotos: cap cristià o cristiana ("Jo soc la Veritat i la Vida") de bona voluntat i fe pot votar al Partit de la falsedat, crispació, confrontació i la destrucció. És tot el contrari de la vostra fe. 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb