Blog de l'Arc Mediterrani

"Sa Talaieta Petita". Arc Mediterrani. Coordina: Antoni Ramis Caldentey. Psic˛leg humanista i social.

Ens ajudes a posar en marxa...?

satalaieta | 13 Gener, 2012 12:22


Tota persona té dret a un habitatge digne

Ens ajudes a posar en marxa dos habitatges tutelats per a persones amb discapacitat?

Rebut, per correu electrònic, de Bartolomé Rigo Roca (INTRESS)

Des d’Intress i Gira-sol sol·licitam la col·laboració de particulars i empreses per poder posar en marxa i donar atenció a persones amb malaltia mental i/o amb discapacitat, en dos habitatges tutelats de 10 i 6 places.

Les cases estan ubicades a Llucmajor i a Palma (Mallorca). En elles, atendre a una persona usuària, suposa una quota mensual aproximada de 1.800 euros, quantitat que no tots els sol·licitants poden sufragar per si mateixos i que com bé sabem l'administració pública no té capacitat per arribar a tots els que la necessiten. Per això sol·licitam aportacions individuals o d'empreses, en la quantitat que es consideri oportuna. És a dir, es pot fer una aportació puntual, mensual o anual.

Les donacions realitzades tenen una desgravació d'un 25% en l'IRPF o del 35% en l'Impost de societats.

Per col·laborar amb nosaltres només cal enviar un mail a:
migjorn@intress.org autoritzant-los a domiciliar un rebut amb la freqüència, quantitat que es vol aportar i el vostre número de compte o bé fent una transferència a DONACIONS LA CAIXA:
2100 0792 61 01 00745885, indicant clarament el nom complet i DNI / CIF perquè puguem comunicar la desgravació.

Què suposa un pis tutelat per a la persona usuària?
- Atenció 365 dies l'any.
- Convivència
- Manutenció, fomentant l'autonomia per a les compres i els menjars.
- Suport i formació en les habilitats bàsiques de la vida diària (higiene personal, neteja de roba, gestió econòmica, etc).
- Atenció personal i suport mèdic-psiquiàtric.
- Accions d'integració en la comunitat amb activitats d'oci.

Perquè les persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental puguin accedir a aquests serveis que s'ofereixen a la habitatges, cal el finançament privat. Ajuda'ns! Per més informació consultar arxiu adjunt o enviar correu electrònic a:
migjorn@intress.org 

També podeu contactar amb nosaltres si teniu interès en visitar les instal·lacions personalment i veure la feina que portem a terme.

INTRESS centra el seu treball en la gestió de centres i serveis socials en cinc àrees prioritàries: Gent Gran, Salut Mental, Infància i Família, Dona i Respostes a la Violència. Declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior el 2004, Intress va iniciar la seva tasca el 1984 amb l'objectiu de contribuir a la promoció, gestió i millora de la qualitat dels serveis socials i d'atenció a les persones, amb compromís i professionalitat.

Ana González, directora Zona Est
 
INTRESS
http://www.intress.org/ 
INTRESS cat 932.172.664 (zona nord)
INTRESS ib 971.715.029 (zona est)
INTRESS mad 915.616.988 (zona centre)

Descarrega el tríptic i ofreix la teva ajuda
.

En defensa de la nostra llengua

satalaieta | 11 Gener, 2012 01:19

Rebut, per correu electrònic, del CP Son Oliva.


Tot i que va dirigit a claustres escolars, també qualsevol que estimi la llengua catalana, la nostra llengua, pot presentar l’escrit d’al·legacions:

Atenció escoles, hem de reaccionar! Vos demanam que ho passeu a tot el claustre.
Alerta, que el termini acaba dissabte.

El Govern de José Ramón Bauzà pretén buidar de contingut la normativa sobre llengua vigent a les Illes Balears i ho vol fer disfressant-ho de modificació de la Llei de la funció pública de la CAIB. Els canvis que volen fer són tan greus que en alguns aspectes suposarien un retrocés a temps predemocràtics.

Un atac d’aquesta envergadura fa imprescindible una reacció contundent de la nostra societat. Per això et convidam a presentar al·legacions a l’esborrany d’avantprojecte que el passat 27 de desembre, en plenes festes de Nadal, la Conselleria d’Administracions Públiques va treure a audiència pública. Pots presentar les al·legacions a títol individual o bé en representació d’una entitat, associació, etc. Com més siguem els qui manifestem el nostre rebuig a aquesta iniciativa, més poc legitimat estarà el Govern per dur-la endavant.

Presentar al·legacions és molt senzill. Només has de seguir aquestes passes:

1. Obre el document «Escrit d’al·legacions», que t'enviam adjunt. Pots baixar-lo en format PDF i, una vegada imprès, emplenar-lo a mà, o bé en pots baixar la versió editable i emplenar-lo abans d’imprimir-lo. Hi has de fer constar el nom (i, si és el cas, l’entitat que representes), el document d’identitat i l’adreça completa (via pública, número, pis, lletra, etc., codi postal, població i illa). El text que t’enviam és una proposta i, si vols, hi pots fer modificacions.

2. Completa la data amb la població i el dia del mes i, davall la data, signa.

3. Presenta l’escrit d’al·legacions a un dels registres oficials que trobaràs, ordenats per poblacions, en el document «Registres», que també t'enviam. Si t’interessa tenir una prova d’haver presentat l’escrit, n’has de fer una còpia perquè al registre t’hi posin el segell d’entrada.

Finalment, amb l’única intenció de tenir una referència del nombre d’escrits d’al·legacions que s’han presentat, et demanam que, una vegada presentat l’escrit, enviïs un missatge a l’adreça ciutadansperlallengua@gmail.com. En aquest missatge, no fa falta que hi indiquis cap dada personal, només l’illa on has presentat l’escrit.

MOLT IMPORTANT: EL TERMINI PER PRESENTAR ELS ESCRITS D’AL·LEGACIONS ACABA AQUEST DISSABTE, DIA 14 DE GENER (PENSA QUE LA MAJORIA DE REGISTRES NO ESTAN OBERTS EN DISSABTE).

No t’oblidis de difondre aquest missatge entre tots els teus amics i coneguts. Com més serem, més força tindrem!

Trobaràs més informació a:
http://ciutadansperlallengua.blogspot.com/ .

Moltes gràcies per la teva col·laboració!
.
Escrit d'al·legacions 
 
Registres oficials 
.

Endavant!

satalaieta | 02 Gener, 2012 23:13


Feliš any nou 2012

satalaieta | 01 Gener, 2012 08:50

Felicitació de l'ensenyament públic de Madrid, rebuda de Lola Alonso de Còrdova 

Feliç any 2012

A l'any 2012 (i tots els següents) li demano Salut, Felicitat, Bens i Prosperitat per a totes les persones humanistes

i la desaparició dels sistemes i imperis lliberal-capitalistes tan injusts i que tant de mal ens fan als humanistes.

Jo no li dec res a VostŔ. La llei soc jo.

satalaieta | 22 Desembre, 2011 08:27


"Jo no li dec res a vostè"

S'equivoca Sr Rajoy, vostè ens deu a tots els espanyols respecte. I, des de la seva autoritat com a President del Govern, el tracte lleial i just d'acord amb els mandats de la Constitució i de totes les normes legals que ens emparen. I als diputats de Amaiur, com a qualsevol altre diputat, el respecte i tracte afegit que correspon a tots els diputats electes com a càrrecs elegits per un grup d'espanyols en un procés electoral. Vostè deu el mateix respecte a qualsevol diputat d'Amaiur que el degut al més florejat i aristocràtic diputat del PP. Vostè deu el mateix respecte a qualsevol alumne de qualsevol escola pública que el que deu a qualsevol alumne del més prestigiós i florejat col·legi privat. Per si no ho recordava... o si ho ignorava.

I, per a començar, ja comença amb mal peu (com comença amb mal peu qualsevol que, des de la seva majoria absoluta tirànica, fa una pedorreta a la democràcia i a la llei) en començar, la majoria dels membres de la taula del PP, per cometre una injustícia flagrant en negar grup parlamentari a Amaiur, grup parlamentari que li atorga l'article 23 del Reglament del Congrés dels Diputats. Efectivament, vegem que diu aquest article:

Article 23
1. Els diputats, en nombre no inferior a quinze, podran constituir-se en Grup Parlamentari. Podran també constituir-se en Grup Parlamentari els Diputats d'una o diverses formacions polítiques que, tot i no reunir aquest mínim, hagin obtingut un nombre d'escons no inferior a cinc i, almenys, el 15 per 100 dels vots corresponents a les circumscripcions en què hagin presentat candidatura o el 5 per 100 dels emesos en el conjunt de la Nació.
(És a dir això és una atribució que fa aquest article i aquest Reglament a un grup de diputats que compleixin aquestes condicions, no a un partit, fins i tot encara que aquests diputats pertanyin a partits diferents)

2. En cap cas poden constituir Grup Parlamentari separat Diputats que pertanyin a un mateix partit. Tampoc podran formar Grup Parlamentari separat els diputats que, en el moment de les eleccions, pertanyessin a formacions polítiques que no s'hagin enfrontat davant l'electorat.

El resultat de les eleccions de Amaiur va ser el següent:
 
Àlaba: 1 escó. 19,11% dels vots
Guipuzcoa: 3 escons. 34,8% dels vots
Biscaia: 2 escons. 19,21% dels vots

Total País Basc: 6 escons. 24,12% dels vots

Navarra: 1 escó. 14,86% dels vots

Total total: 7 diputats.

Conseqüentment, si el diputat d'Àlaba, els 3 de Guipúscoa i els 2 de Biscaia es constitueixen en grup parlamentari (no diu que hagin de demanar permís per fer-ho, sinó que es "poden constituir en grup parlamentari...") compleixen perfectament les condicions que els imposa aquest punt 1 d'aquest article 23: sumen 6 escons (nombre no inferior a 5) i en cadascuna de les circumscripcions i en totes elles han obtingut més del 15% dels vots. Una vegada constituïts en grup parlamentari els 6 diputats elegits al País Basc de Amaiur, en compliment del punt 2 del mateix article, poden acollir i integrar al diputat d'Amaiur elegit a Navarra.

Només, si, inicialment, els 7 diputats de Amaiur (els 6 de Biscaia i el de Navarra) s'haguessin constituït directament en grup Parlamentari podria la inquisició del PP al·legar que no compleixen el Reglament perquè a un dels 7 diputats de Amaiur li falten 14/100 per tenir el mínim exigible del 15% dels vots. Però aquest no és el cas.

La inquisició del PP comença malament la legislatura de Rajoy: amb una injustícia i una il · legalitat (per al pp, com per la dreta ultra de 1936, la llei, la justícia i la democràcia només són instruments útils quan li interessen. Prescindibles quan no).

Això des de la perspectiva legal. Des de la perspectiva intel·ligent no diguis no a qui t'ofereix canviar les armes per parlaments...
.

La tirania de la dreta europea i mundial

satalaieta | 08 Desembre, 2011 19:28


Rebut, per correu electrònic, de Paquita Perpinyà

Estimats tots,

Us demano per favor que llegiu aquest e-mail fins al final. És llarg, ho sé, però si us plau llegiu-lo, hi ha coses que és important saber.

La situació política i econòmica a Europa és ja insostenible. Assistim impassibles al traspàs de poders a Itàlia i Grècia. Els mitjans de comunicació passen de puntetes sobre el fons de l'assumpte, i independentment de l'antipatia que els seus dirigents despertaven en amplis sectors de la població, en la pràctica aquest canvi suposa reemplaçar als "democràticament" escollits per altres, els anomenats "technócrates" , que ni van ser elegits pel poble, ni els resulten tan sols familiars.

Si el sistema democràtic actual es trobava ja de per si en un estat deplorable, i malgrat que es faci ostentació de que totes les garanties parlamentàries han estat respectades, això constitueix tècnicament un cop d'estat encobert en què els beneficiaris són els mercats i les seves estratègies especulatives salvatges.

El desgrano, perquè quedi clar:

Sabeu qui són Lucas Papademos (actual dirigent Grec després de la dimissió de Papandreu) i Mariano Monti (ara al capdavant del govern italià)?

Sabeu qui és Mario Draghi (actual president del Banc Central Europeu)?

Sabeu el que és Goldman Sachs?

Us ho explico:

Goldman Sachs: és un dels majors bancs d'inversió mundial i co-responsable directe, juntament amb altres entitats com l'agència de qualificació Moody's, de la crisi actual, i un dels seus majors benficiaris. Només a tall de pinzellada, el 2007 van guanyar 4 mil milions de dòlars en operacions que van desembocar en el desastre actual. Com ho van fer? Animar als inversors a invertir en productes subprime que sabien que era productes escombraries, i al mateix temps es van dedicar a "apostar" en borsa pel fracàs d'aquests. Això és només la punta de l'iceberg, i està molt documentat, podeu investigar-ho.
Mentre llegiu aquest e-mail s'estan folrant a base d'especulació sobre els deutes sobiranes.

Papademos: Actual primer ministre grec, després de la dimissió Papandreu. No elegit pel poble.

Ex-governador del Banc de la Reserva Federal de Boston entre 1993 i 1994.

Vicepresident del Banc Central Europeu de 2002 a 2010.

Membre de la Comissió Trilateral des de 1998, fundada per Rockefeller, lobby neoliberal (es dediquen a comprar polítics a canvi de subornar)

Ex-Governador del Banc d'Central Grècia entre 1994 i 2002. Va falsejar els comptes de dèficit públic del país amb l'ajuda activa de Goldman Sachs, el que va conduir en gran part i l'actual crisi que pateix el país.

Mariano Monti: Actual primer ministre d'Itàlia després de la dimissió de Berlusconi.

No elegit pel poble.

Ex director europeu de la Comissió Trilateral abans esmentada.

Ex-membre de l'equip directiu del grup Bilderberg.

Assessor de Goldman Sachs durant el període en què aquesta va ajudar a amagar el dèficit del govern grec.

Mario Draghi: Actual president del Banc Central Europeu en substitució de Jean-Claude Trichet.

Ex-director executiu del Banc munidal entre 1985 i 1990.

Vicepresident per Europa de Goldman Sachs entre 2002 i 2006, període en què es va realitzar el falsejament abans esmentat.

Bé, quina casualitat, tots de la mà de Goldman Sachs. Els que van crear la crisi es presenten ara com l'única opció viable per sortir d'aquesta, en el que la premsa nord-americana està començant a anomenar "El govern de Goldman Sachs a Europa".

Es tendeix a voler fer-nos pensar que la crisi ha estat una mena de relliscada, però la realitat apunta que darrere d'ella hi ha una voluntat perfectament orquestrada de fer-se amb el poder directe en el nostre continent, en una maniobra sense precedents a l'Europa del segle XXI. L'estratègia dels grans bancs d'inversió i agències de qualificació és una variant d'altres dutes a terme anteriorment en altres continents, es desenvolupa des de l'inici de la crisi i està des del meu punt de vista està sent la següent:

1. Enfonsem als països mitjançant l'especulació en borsa / mercat. Els tornem bojos de por al que diran els mercats, que nosaltres controlem, cada dia.
2. Els obliguem a recórrer a préstecs per mantenir-los en Status Quo, o "salvar". Aquests préstecs estan estrictament calculats perquè els països no els puguin pagar, com és el cas de Grècia que no podria haver cobert el seu deute ni encara que el seu govern vengués el país sencer, i no és cap metàfora, és matemàtica.
3. Exigim retallades socials i privatitzacions en detriment dels ciutadans, sota l'amenaça de que si els governs no els porten a terme, els inversors es retiraran per por de no poder recuperar els diners invertits en el deute d'aquests països i altres inversions.

4. Es crea un altíssim nivell de descontentament social, propici perquè el poble, ja sonat, accepti qualsevol cosa amb tal de sortir de la situació.

5. Col·loquem als nostres homes on millor convingui.

Si us sembla ciència-ficció, informeu-vos: aquest tipus d'estratègies estan perfectament documentades i s'han utilitzat amb diferents variants al llarg del segle XX i XXI en altres països, notablement en latinoamérica per part dels EUA quan es dedicaven, i se segueixen dedicant en la mesura que poden, a asfixiar econòmicament mitjançant el deute exterior per exemple a països d'Amèrica Central, per crear descontentament social i aprofitar-lo per col·locar a dirigents afins als seus interessos.

Ara això està passant a Europa, i ja no és que ho faci EUA, sinó que ho fa la indústria financera internacional. I el que està passant sota la mirada impotent i/o còmplice dels nostres governs.

És molt fàcil informar-se a internet. Digueu als vostres amics, passeu l'e-mail a qualsevol que pugui estar interessat, jo que sé.

La gent ha de saber-ho.

Gràcies per llegir-lo. 
.

Campanya electoral d'Equo-PSM-E-I-V Illes Balears

satalaieta | 03 Novembre, 2011 08:57

.
>> Conferència: "El futur de l'energia".
Organitza Greenpeace Mallorca
Dijous 3 de Novembre a les 18h | Claustre de Santo Domingo - Inca

>> SUS de Campanya

Dijous 3 de Novembre a les 20h |

Carrer Blanquerna, 13 - Palma

>> XERRADA-VILAFRANCA
Dia: Divendres 04/11/2011  

XERRADA SOBRE ELS TRANSPORT PÚBLIC I TERRITORI

a càrrec de Gabriel Vicens, ex-conseller de Medi Ambient i Mobilitat i ex-secretari general del PSM.
ens donarà a conèixer de forma transparent i de primera mà la situació de la línia Manacor-Artà, el transport públic de Mallorca i altres qüestions relacionades amb la mobilitat i el territori.
DIA: Divendres, 4 de novembre
HORA: 20.30h
LLOC: Sa Rectòria Vella (Vilafranca)
Organitza: Agrupació de Vilafranca del PSM-Entesa Nacionalista

>> Caminada Tren de Llevent.
8a MARXA PEL TREN DE LLEVANT
Dia: Diumenge 06/11/2011
8a marxa pel tren de Llevant
ACTE REIVINDICATIU a les 12,30 h a SON SERVERA
SORTIDES a peu des de:
Cala Rajada 9,45h
Capdepera 10,30h
Artà 10,30h
Pula 11,45h
Manacor 10,15h
Sant Llorenç 11,00h
Son Carrió 11,00h

>> Acte Central de Campanya

Dilluns 7 de Novembre a les 20h |

Quarter d'Intendència.
Carrer Socors, 22 - Palma

--
.

Equo-PSM-E-I-V tÚ dret a utilitzar la RTVE

satalaieta | 03 Novembre, 2011 07:11

.
Equo té dret a utilitzar la RTVE. Jo ja he recolzar aquest dret. Tu pots fer el mateix:

http://actuable.es/peticiones/dile-la-junta-electoral-equo-derecho-anuncios

Web d'Equo:
http://www.equova.org/ 


Apunta't a la Comunitat "Equominidad" i participa-hi des del teu cap d'especialització:
http://www.equomunidad.org/

També si ets d'Iniciativa-Verds o de PSM-Entesa. A aquestes eleccions tots cinc som un:
Equo-Iniciativa-Verds-PSM-Entesa: L'opció que, si tu vols, pot evitar la majoria absoluta de la dreta dura (l'apissonadora) el proper 20 de novembre.
.

Convenciˇ Equo-PSM-Entesa-Iniciativa-Verds. Dissabte a Palma: Flassaders

satalaieta | 18 Octubre, 2011 21:57

.
Reglament de la Convenció Programàtica de la Coalició PSM-IV-ExM-Equo

Havent estat convocada la convenció pels òrgans de govern de la coalició, es celebrarà el dissabte 22 d’octubre al Centre Flassaders d’acord amb el següent Reglament

Art. 1.- Ordre del Dia.

La Convenció es desenvoluparà d’acord amb el següent Ordre del Dia:
10.00 h Obertura i presentació.
10.05 h Aprovació del reglament.
10.10 h Elecció de la Mesa de la Convenció
10.15 h Debat i votació dels programes sectorials
12.30 h Aprovació del conjunt del Manifest programàtic
13.00 h Discursos de cloenda

Art. 2.- Membres de la Convenció.

Seran membres de la Convenció, i disposaran de veu i vot, totes les persones militants o simpatitzants de qualsevol dels partits membres de la coalició.

Art. 3.- Funcions de la Mesa.

La Mesa tindrà les següents funcions:
a. Vetllar per l’ordre intern de la Convenció.
b. Distribuir el temps de debat d’acord amb l’ordre del dia.
c. Donar i retirar paraules.
d. Determinar el temps de les intervencions.
e. Procurar que els debats se centrin en el tema debatut.
f. Fer resums dels debats i formular el temps de les votacions i donar fe dels resultats.
g. Aixecar acta.
h. Interpretar el reglament.
i. Nomenar les Meses sectorials de les comissions.

Art. 4.- Les Comissions sectorials.

1.- La Mesa classificarà les esmenes presentades segons els epígrafs del programa i crearà comissions per tractar-les. Es constituiran 3 comissions sectorials segons els epígrafs del programa:
a) Introducció, autogovern i drets de la ciutadania
b) Democràcia i política ecològica
c) Model econòmic i relacions internacionals

2.- Les meses de les comissions tendran les atribucions previstes a l’article anterior en el si de la respectiva comissió.

Art. 5.- Debat i votació de les esmenes.

1.- Les esmenes es debatran per ordre de l’articulat. Cada esmenant tindrà 2 minuts per defensar-la. Abans de la votació s’obrirà un torn tancat de paraules a favor o en contra, amb un màxim de 1 minut per intervenció, i després es passarà a votació.
2.- En el cas d'esmenes assumides per la Mesa, qualsevol participant podrà defensar la recuperació del text original, donant pas al debat i posterior votació de l'esmena.
3.- En el transcurs del debat, l'esmenant podrà acceptar transaccions. En aquest cas, es durà a votació la redacció transaccional.

Art. 6.- Debat dels programes sectorials en comissió.

1.- L’aprovació inicial dels programes sectorials s’efectuarà en comissió.
2.- En les votacions en comissió, quan la proposta rebutjada obtingui més del 25% dels vots emesos, la mesa sotmetrà a votació si s’ha d’elevar la resolució decisiva de la qüestió a una votació al ple de l’assemblea. En el cas que un 1/3 dels assistents a la comissió sectorial votin a favor d’elevar la resolució a l’assemblea, així es tramitarà.

Art. 7.- Debat i votació en el ple de l’assemblea.

1.- Cada comissió presentarà un breu informe al plenari del resultat del debat en un temps màxim de 5 minuts, inclosa l’explicació de les resolucions que s’han de votar d’acord amb allò previst a l’article anterior.
2.- No s’obrirà torn d’intervencions, excepte que, a judici de la Mesa, hi hagués elements extraordinaris que recomanin obrir un nou debat.
3.- Es procedirà a la votació per epígrafs, votant-se en primer lloc, si escau, les resolucions previstes a l’article anterior. La votació d’esmenes i vots particulars, i la de cada un dels epígrafs, es resoldrà per majoria simple.
4.- Finalment es procedirà a una votació global de tot el document programàtic. La seva aprovació requerirà la majoria absoluta dels assistents. En cas de que no obtengui majoria absoluta dels presents, se’n farà una segona votació, essent necessari per a la seva aprovació sols la majoria simple.

Art. 8.- Sistema de votacions.

Totes les votacions, tant a les comissions com al Plenari, es prendran a mà alçada.
.

El Nobel de la pau per a tres dones africanes

satalaieta | 07 Octubre, 2011 22:21

.
El Nobel de la pau per a tres dones africanes
EuropaPress. 07-10-2011 

La presidenta liberiana, Ellen Johnson-Sirleaf, l'activista liberiana Leymah Gbowee i l'activista iemenita Tawakkul Karman han estat guardonades amb el Premi Nobel de la Pau 2011 per la seva "lluita no violenta en favor de la seguretat i el dret de les dones a participar plenament en la construcció de la pau", segons ha informat aquest divendres a Oslo el Comitè Nobel del Parlament noruec.
El premi serà dividit a parts iguals entre les tres guardonades. "No es pot assolir la democràcia i una pau perdurable en el món a menys que les dones obtinguin les mateixes oportunitats que els homes a l'hora d'influir en el desenvolupament a tots els nivells de la societat", ha indicat el Comitè noruec en un comunicat.
El Comitè va recordar també que, el 2000, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va aprovar la resolució 1325 en què, per primera vegada, es definia la violència contra les dones en els conflictes armats com "un tema de seguretat internacional". El text "destacava la necessitat que les dones participin en un pla d'igualtat amb els homes en els processos de pau i en la construcció de la pau en general", va afegir el comunicat.
"Ellen Johnson-Sirleaf és la primera dona escollida democràticament per la Presidència en la història d'Àfrica", va destacar. "Des de la seva investidura el 2006, ha contribuït a garantir la pau a Libèria, a promoure el desenvolupament econòmic i social i a reforçar la posició de les dones", ha afegit.
Per la seva banda, "Leymah Gbowee va mobilitzar i organitzar a les dones de tots els grups ètnics i religiosos per tal de garantir la participació de la dona en les eleccions", va destacar el Comitè. "Des de llavors ha treballat per millorar la influència de les dones a l'Àfrica Occidental i en les situacions de postguerra", va afirmar.
Pel que fa a la tercera guardonada, el Comitè ha declarat que, "en les circumstàncies més difícils, tant abans com durant la 'Primavera Àrab', Tawakkul Karman va jugar un paper destacat en la lluita pels drets de les dones i per la democràcia i la pau al Iemen".
"El Comitè Nobel noruec espera que el premi a Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee i Tawakkul Karman ajudi a posar fi a la repressió de les dones, que encara persisteix en molts països, i a fer realitat el gran potencial que les dones representen per a la democràcia i la pau", va concloure.
.

Comenša la lliga de basquet

satalaieta | 30 Setembre, 2011 23:15

.
Estimats amics i amigues amants del bàsquet i dels jocs de manager de bàsquet:

El proper dissabte 8 d'octubre comença la lliga acb de bàsquet. I amb ella els jocs socials i esportius "jugones" i "Supermanager".

Jo participo, amb l'equip "Satalaieta" tant en un com en altre joc en una lliga en cada joc. Estaria encantat de competir esportivament amb tu.

Joc "jugones":


Lliga: Arcos Atlantico y Mediter

Clau d'entrada: dosarcos

Nombre màxim d'equips: 18. Nombre d'inscrits fins al 30-09-2011: 10. Nombre d'equips vacants que es poden cobrir: 8. Capacitat màxima de equips en aquesta lliga per jugador: 1.

Anima't i participa amb nosaltres.

Joc "Supermanager"


Lliga: Illes Balears

Clau d'entrada: illes

Nombre màxim d'equips: més de 100. Nombre d'inscrits fins al 30-09-2011: 5. Nombre d'equips vacants que es poden cobrir: Tots els que vulguin poden participar en aquesta lliga. Capacitat màxima de equips en aquesta lliga per jugador: 1.

Anima't i participa amb nosaltres.

Salutacions cordials i fins aviat

Satalaieta
.

Israel, invasors i expoliadors

satalaieta | 30 Setembre, 2011 23:13

Imad Khaled con su nieto frente al muro que les separa de sus tierras.
Foto i text: Amnistia Internacional. Espanya

Per a veure l'escrit i, si vols, signar la protesta:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/agricultores-palestinos-jayyus-israel/

Palma. segueix el retall de serveis ciutadans

satalaieta | 24 Setembre, 2011 21:51

.
Palma. Segueix el retall de serveis ciutadans

L’Institut Municipal de Formació Ocupació i Feina (IMFOF), un organisme creat fa una dècada com a oficina d'ocupació i per fomentar la creació d'ocupació i a les persones emprenedores, deixarà al carrer, a partir del proper 30 d'octubre, a 29 empleats, entre els quals s'inclouen orientadors laborals i personal administratiu de suport

Seguéix la retallada de despeses (en aquest cas d'inversió) de les administracions del PP on més mal fa als ciutadans. Precisament en una societat amb gairebé 100.000 aturats privar de 29 orientadors sociolaborals, professionals que ajuden a trobar feina a persones que no en tenen i la necessiten, resulta doblement greu i dolorós. Per a quan predicar amb l'exemple? Per què no suprimir 29 polítics del PP, diputats, consellers o regidors que, gairebé segur, suposaria un estalvi econòmic molt més gran i, a més, en unes funcions molt més prescindibles i menys necessàries per a la ciutadania?


.

Comunicat sobre el conflicte a Son Gotleu

satalaieta | 07 Setembre, 2011 18:43

Membres de la Plataforma i associacions a la Delegació del Govern.
Foto DM
.
PLATAFORMA PER A LA RECUPERACIÓ DE LA INICIATIVA CIUTADANA

COMUNICAT SOBRE EL CONFLICTE AL BARRI DE SON GOTLEU

Davant els greus esdeveniments ocorreguts a la barriada de Son Gotleu, com a conseqüència de les diferents reaccions hagudes davant la pèrdua d'una vida humana, el teixit associatiu, agrupat en torn de la Plataforma per la Recuperació de la Iniciativa Ciutadana, manifesta que:

PRIMER

Lamentam la mort de Efosa Okosun, a qui reconeixem com la víctima principal d'aquest conflicte.
Exigim que es dugui a terme una investigació que aclareixi els fets i determini les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar.
Efosa era una persona, per sobre de qualsevol altra classe de consideració i com a tal es mereix respecte. Sortint al pas d’afirmacions aparegudes en mitjans de comunicació, citant fonts policials, negam rotundament que Efosa fos un traficant de drogues o que estigués robant, el seu permís de residència estava en tramitació, un fet administratiu que no afecta la seva qualitat com a ésser humà .

Efosa era una persona estimada al barri, membre de diverses associacions, usuari habitual del Casal de Barri per la seva participació en activitats culturals. Sobrevivia amb l’ajuda de la seva família, amb treballs esporàdics com la recollida de fruita i productes del camp i també amb algunes pintures i talles que feia per encàrrec, ja que tenia formació artística com a pintor i escultor que havia rebut en escoles oficials del seu país d’origen.

La família de Efosa compta amb el nostre suport moral, econòmic i jurídic per dur el cas fins al final, mentre fem un seguiment del procés per garantir que el color i la nacionalitat de la víctima no siguin motiu de discriminació.

SEGON

Condemnam totes les formes de violència presents en el cas:
A. - Condemnam la violència espontània desencadenada després de la mort de Efosa, que va afectar el mobiliari públic i als veïns i veïnes de forma indiscriminada. Encara que la participació en aquests esdeveniments va ser d’un grup minoritari de persones, demanam disculpes en nom de la família de Efosa i de la comunitat africana de Son Gotleu.

Aquesta violència no ha contribuït a aclarir els fets sinó que més aviat ha servit d’excusa als que tendeixen a criminalitzar el conjunt de la comunitat nigeriana i africana i a estigmatitzar el barri de Son Gotleu.

Demanam al conjunt de la comunitat africana i de qualsevol altre col·lectiu a fer pinya al voltant de les associacions que estem disposades a compartir moments difícils. Els demanam que quan es produeixin situacions d’aquest tipus ens cridin i puguem actuar com a teixit social, obrint vies de solució que no afectin a persones inocents.

B. - Condemnam la violència organitzada per grups minoritaris que no representen el conjunt de les persones que viuen al barri de Son Gotleu, amb independència del seu origen, nacionalitat o cultura de referència i que responen a altres interessos. Demanem a la policia, als mitjans de comunicació i a les institucions públiques un esforç per identificar clarament a aquests grups i per separar-los del conjunt de les seves comunitats i del barri en general, on predominen les persones pobres, castigades severament per l’atur i atrapades en una realitat que no poden millorar sense ajuda externa però que, malgrat tot, aposten per conviure en pau.

C. - Condemnam la violència estructural, exercida des d’un model social, del qual són responsables els poders públics i també els econòmics, que es revela com a profundament injust en el repartiment de la riquesa, tant a nivell mundial com local i que tendeix a criminalitzar la pobresa a tot arreu.
L’empobriment dels països d’origen de la població immigrada, la pobresa absoluta en què viuen milions de persones, la crida de mà d’obra barata i el seu abandonament quan es trenca la bombolla immobiliària, la pobresa relativa cada vegada més estesa en els nostres barris i ciutats, l’atur, la manca de perspectives de futur, l’infra-habitatge, l’amuntegament i la degradació d’un entorn en què la inversió és mínima, l’estigma social i els prejudicis amb els que moltes persones es senten jutjades i etiquetades, també són formes de violència que generen sentiments d’impotència i de ràbia que tendeixen a manifestar-se de forma violenta quan no troben altres vies.

TERCER

En el cas de Efosa, des d’alguns àmbits policials i institucionals s’han donat informacions no comprovades, canviant la versió dels fets en diverses ocasions, en algunes d’elles culpant a la persona morta de manera falsa i injusta, amb greu risc de provocar nous incidents i obstaculitzant la tasca de mediació i pacificació portada a terme des del teixit associatiu.

Des d’alguns mitjans de comunicació s’han potenciat titulars sensacionalistes que confonen la ciutadania i provoquen situacions d’indignació a les comunitats esmentades. Els fets objectius es barregen amb valoracions i interpretacions que no poden ser confosos amb la veritat. La llibertat d’expressió exigeix també un exercici de responsabilitat. La veritat es pot presentar de moltes maneres, és responsabilitat de cada mitjà i de cada persona si la forma com la presenta contribueix a la pau i a la convivència o la violència i a la segregació.

QUART

Les institucions públiques tenen una gran responsabilitat a l’hora d’elegir els seus interlocutors en situacions de crisi. No podem acceptar que s’ignori a associacions que treballen per la pau i es doni la màxima consideració a líders d’associacions que no dubten a afirmar en mitjans de comunicació que "prefereixen als traficants de droga d’ètnia gitana abans que als negres" i que en nombroses ocasions han exigit la deportació massiva de la població africana.

No podem acceptar que es criminalitzi les persones que no tenen permís de residència en aquests moments, perquè aquest fet no els converteix en delinqüents. La població africana ha arribat a Mallorca cridada fonamentalment per un teixit empresarial que cercava mà d’obra abundant i barata. Ara que la bombolla immobiliària s’ha desinflat i la mal anomenada crisi dificulta poder aconseguir, fins i tot renovar, els permisos de residència, no podem acceptar que es plantegi la deportació com a solució a un problema humà. Respecte a aquest fet hi ha una inquietud justificada en les comunitats africanes, avalada per accions policials en què només s'ha demanat documentació a les persones segons el color de la pell.

Les retallades en els fons destinats als projectes de desenvolupament als països empobrits no contribuiran precisament a frenar l’emigració de persones cap als països europeus, enriquits tot i la mal anomenada crisi.

CINQUÈ

La societat civil organitzada, el teixit associatiu en el seu conjunt, tenim el dret i el deure de participar en els conflictes socials i ho estem fent, des de la responsabilitat ciutadana i com a canal per a la defensa dels Drets Humans en totes les seves dimensions: drets civils, polítics, culturals, econòmics, socials, etc.

Com a entitats ciutadanes estem contribuint a la pacificació del barri de Son Gotleu en els moments difícils, evitant situacions de violència que podien haver arribat a ser molt greus. Ho fem al carrer, calmant els ànims, oferint vies per expressar el dolor i per plantejar les reivindicacions, obrint vies de comunicació amb les institucions i retornant a les comunitats i al barri l’esperança i la confiança en les accions pacífiques.

La seguretat ciutadana és molt més que la intervenció policial, per això exigim a les institucions públiques que valorin el treball de mediació dut a terme pel teixit associatiu, que ens tinguin en compte en situacions d’emergència i que ens tractin amb respecte. Com a ciutadans/es no podem acceptar expressions com "vostès no són ningú", just quan acabem de jugar-nos la vida fent la pau enmig de la crispació i armats tan sols de la nostra paraula i la nostra credibilitat.

Associacions locals i associacions d'immigrants, com a part del teixit associatiu legalment constituït i emparats en l'article 9.2 de la Constitució Espanyola, treballarem junts per defensar els Drets Humans, per combatre la violència i també el racisme i la xenofòbia que l’alimenten, perquè no es criminalitzi ni es discrimini a cap comunitat i per exigir una distribució més justa de la riquesa, tant a nivell local com mundial.

Palma, 5 setembre 2011

Mallorca es crema

satalaieta | 28 Agost, 2011 15:12


Mallorca es crema

La persona humana és l'únic animal que ensopega tres (i més vegades) amb la mateixa pedra. No recorda que en cada ocasió en què guanyen les eleccions els vellpseudolliberals (els nens-caca partidaris de la tirania USA-CIA i dels mercats-Mudis) la crisi econòmica es trasllada des de la globalització, governs i administracions a la pròpia família i pròpia persona, així com s'incrementa la delinqüència (les seves polítiques persegueixen al petit delinqüent i fomenten la magna delinqüència) i la violència (propicien i fomenten carnisseries com les de l'Iraq o Líbia, que, conseqüentment, ni lamenten ni condemnen, mentre els robatoris i agressions amb violència s'incrementen a les nostres terres) i, des del seu oblit, els torna a votar i a propiciar la seva pròpia inseguretat i el seu propi empobriment.

A les Illes Balears el passat 22 de maig la dreta ultra (la dreta menys ultra és el PSOE) va guanyar les eleccions a les Illes Balears, Mallorca, Palma, totes les Illes i gairebé tots els pobles, per golejada, desplaçant al segon mandat d'una coalició de dreta-centre-progressista-nacionalista des de fa 80 anys.

La conseqüència, en forma d'increment de la violència en atracaments i agressions particulars, i en forma d'incendis forestals, no s'ha fet esperar:

A Mallorca, aquests dies, grups armats amb subfusils, al descobert, sense cap vergonya, han atracat dos habitatges particulars habitades en menys de 24 hores, així com, en pocs dies, s'han pepetrat dos o tres assassinats violents.

Igualment, a les Illes Balears, en aquest estiu que acaba ja s'ha cremat més del doble de superfície de massa forestal (fins i tot part molt propera a urbanitzacions) que la que es va cremar l'estiu passat amb el govern del pacte menyis dretà. Aquest increment d'incendis en temps de mandat pseudoliberals és una constant des de la mort del dictador. Moltes vegades part de les superfícies devastades pel foc, posteriorment, són repoblades amb edificis o infraestructures en lloc de amb arbres de bosc. Quan, en el món, tots els arbres hagin estat substituïts per edificis ja no quedarà, viu sobre la terra, cap persona humana, possiblement cap vertebrat i fins i tot és possible que cap ésser viu.

Ara que, al dictat dels mercats econòmics americans, es reforma la Constitució (l'única coincidència dels dos partits majoritaris de dretes espanyols a més de la castració a les nacions, partits i polítiques nacionalistes perifèrics), s'hauria de reformar l'Estatut de les Illes Balears, al dictat de la supervivència humana i de la vida en general, en el sentit que "terra cremada es convertís en terra protegida en què no es pogués, en 50 anys, ocupar per cap objecte artificial, fos construcció, cotxe, pal o carreta i que s'hagués de repoblar d'arbres immediatament). Una legislació semblant va reduir dràsticament, fa uns anys, els incendis a Galícia.

_____________________
Antoni Ramis Caldentey
Psicòleg humanista social
_____________________
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 36 37  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb